Du er her

Søg om at blive nævning eller domsmand

Du skal søge om optagelse på vores grundliste nu, hvis du kunne tænke dig at være lægdommer og medvirke ved afgørelser i strafferetssager. Fristen for at søge er den 25. januar 2019.

Vores Grundlisteudvalg arbejder i øjeblikket med at sammensætte en ny grundliste. I den forbindelse opfordrer vi borgere til at melde sig til optagelse på listen. For at grundlisten kan leve op til et krav om alsidigheder især borgere mellem 18 og 30 år samt borgere af anden etnisk herkomst velkomne til at søge om optagelse.

Værd at vide om grundlisten

Fold alle ud
 • Hvad er en lægdommer?

  Lægdommer er en fælles betegnelse for nævninge og domsmænd. Som lægdommer medvirker du ved afgørelse af strafferetssager og er ligestillet med de juridiske dommere. Når sager skal afgøres, fremsætter lægdommerne deres synspunkter på baggrund af det, der er kommet frem i retten.

  Læs mere om at være lægdommer

 • Hvordan bliver jeg lægdommer?

  For at blive lægdommer skal du optages på en såkaldt grundliste. Den kommende grundliste gælder for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

  Er du interesseret, så send en mail til Ledelsessekretariatet senest den 25. januar 2019. Skriv navn, adresse og stillingsbetegnelse.

  Grundlisteudvalget tager herefter stilling til, om du kan optages på grundlisten.

  Persondata

  Når du sender din email til os, bekræfter du samtidig, at det er i orden, at vi registrerer de oplysninger, du har sendt. Stevns Kommune opbevarer dine oplysninger, så længe vi har brug for dem. Vi benytter en række tredjeparter til at opbevare og behandle data. Det gør de udelukkende på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Læs mere om dine rettigheder og databeskyttelse.

 • Hvad er et Grundlisteudvalg og en grundliste?

  Et Grundlisteudvalg er et særligt udvalg i kommunen, som afgør om du er egnet til optagelse på grundlisten.
   
  Grundlisten udarbejdes én gang i hver valgperiode og skal i Stevns Kommune indeholde i alt 75 personer.

  Sammensætningen skal udgøre et bredt udsnit af befolkningen, så både mænd og kvinder, forskellige aldersklasser samt etniske minoriteter er repræsenteret på listen.

 • Hvem kan blive lægdommer?

  Du skal have dansk statsborgerskab, valgret til Folketinget samt have et godt rygte for at blive lægdommer. Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer. Personer med psykiske eller fysiske udfordringer - herunder tunghørhed, samt personer med utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog kan ikke udtages.

 • Hvem er medlem af grundlisteudvalget?

  Grundlisteudvalget har følgende medlemmer:

  Niels Otto Bauer
  Ib Haugaard Petersen
  Bjarne Henrichsen
  Kenni Bech Jensen Toft
  Conni Høgh Olsen

Sidst opdateret

19.12.2018