Du er her

Uddannelsesvejledning for unge

Du kan kontakte uddannelsesvejleder helt gratis, hvis du har brug for vejledning i forhold til din skolegang eller uddannelse.

Uddannelses- og erhvervsvejledning i folkeskolerne

Varetages fra 6. klasse af en uddannelsesvejleder, der er fast tilknyttet hver folkeskole.

Åben vejledning for unge i Stevns Kommune

Er grundet Covid-19 suspenderet indtil videre.

Find din vejleder via "Find vejleder"-knappen ovenfor. Du kan selv ringe eller skrive til din uddannelsesvejleder og lave en aftale om vejledning.

Undervisningsministeriet har en målsætning om, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på minimum 30 % i 2025.

I 2020 søgte 66 % af afgangseleverne fra Stevns Kommune en gymnasial uddannelse, mens 23,8 % valgte en erhvervsuddannelse.

Børne- og Undervisningsministeriet kan du se flere data om unges uddannelsesvalg. 

I løbet af 4. kvartal 2020 vil Stevns Kommune offentliggøre kommunale måltal for andel af unge, som vælger en erhvervsuddannelse.

Kontakt

UUV Køge Bugt Vejledningscenter

Ølbycenter 53, 1
4600 Køge
Tlf.: 56 67 26 52

Sidst opdateret

13.11.2020