Du er her

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hvis du oplever problemer i din familie, tilbyder vi støtte og vejledning.

PPR består af tale-/hørelærere, psykologer, familiekonsulenter og en AKT-konsulent, som alle kan hjælpe dig og din familie.

PPR er også med til at vejlede skoler og institutioner, når børn har behov for særlig hjælp og støtte i dagligdagen, f.eks.:

 • Tale- og sprogproblemer
 • Læse- og stavevanskeligheder eller indlæringsproblemer i øvrigt
 • Koncentrations- eller opmærksomhedsproblemer
 • Vanskeligheder i barnets daginstitution eller skole
 • Mistrivsel i barnets daginstitution eller skole.

PPR kan kontaktes pr. mail: ppr@stevns.dk eller på tlf. 23 30 58 74.

Værd at vide om støtte og vejledning

Fold alle ud
 • Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har brug for hjælp?

  Rådgivning

  Du kan få hjælp i Udsatte børn og unge (UBU), som består af socialrådgivere.

  Du kan kontakte UBU, hvis du er:

  • Bekymret for eller har spørgsmål til dit barns trivsel.
  • Bekymret for et barn, du kender.
  • Ung og ikke trives i skolen eller i hjemmet.
  • Pædagog, lærer eller lignende og har oplevet noget med et barn, som du er usikker på, hvordan du skal tackle.

  Kontakt UBU i rådhusets åbningstid på tlf. 56 57 57 57.

  Svarfrister

 • Hvordan kan jeg få kompensation, økonomisk støtte eller tilskud?

  Der findes en række forskellige familieydelser, som du enten får udbetalt automatisk eller kan søge om.

  Du kan også søge om pasningsorlov til en syg eller døende pårørende, eller du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, eller støtte til merudgifter hvis f.eks. dit barn har behov for særlig støtte i en periode.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er bekymret for et barn eller ung?

  Du har pligt til at underrette kommunen om det, hvis du har kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

  Du kan underrette om det her.

Sidst opdateret

18.03.2020