Du er her

Hvad gør jeg når mit barns daginstitution holder lukket?

Læs om lukkedage i Stevns Kommune.

Værd at vide om lukkedage

Fold alle ud
 • Hvilke dage er der lukket i dagplejen?

  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Uge 29
  • Dagene ved jul og nytår 

  Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning. Dagplejeledelsen arrangerer pasningen, og du får mere at vide derfra.

 • Hvilke dage er der lukket i daginstitutionerne?

  • De tre dage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Uge 29
  • Uge 42
  • Dagene ved jul og nytår

  Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning på et af områdets andre dagtilbud.

 • Hvad er samdriftsdage?

  Dagtilbuddene i de forskellige områder har lov til at køre samdrift i op til ti dage ud over de allerede fastsatte lukkedage.

  Følgende to områder har valgt at have sådanne samdriftsdage i 2020:

  Område Hårlev, herunder Bulderbo og Hotherdalen, har samdriftsdage i hele uge 28, 30 og 31.

  Område Sydstevns, herunder Erikstrup Børnecenter, Rødtjørnen og Humlebien, har samdriftsdage i hele uge 30.

 • Hvordan tilmelder jeg mit barn til feriepasning (dagtilbud)?

  Da vi tilrettelægger personalets arbejdstid ud fra antallet af tilmeldinger, skal feriepasningsstedet have besked senest to måneder før den pågældende lukkedag.

  Tilmelding sker via din dagtilbuddets børneintra.

  Hvert enkelt områdes ledelse tilrettelægger feriepasningen, og du får mere at vide derfra.

 • Hvad er åbningstiden ved feriepasning?

  I ferierne gælder tilbuddenes almindelige åbningstid.

 • Hvad får mit barn at spise og drikke?

  Al forplejning følger det enkelte dagtilbuds almindelige regler. Ring evt. og hør nærmere.

 • Hvornår skal mit barn senest møde?

  Vi forventer, at dit barnet er mødt i dagtilbuddet senest kl. 9.30 med mindre andet er aftalt på forhånd.

  Hvis du kommer senere, kan du opleve, at alle f.eks. er taget på tur, og du derved ikke kan komme til at aflevere dit barn.

  Hvis du alligevel ikke skulle få brug for at få passet dit barn, så giv dagtilbuddet besked.

 • Hvornår tilbyder I ikke feriepasning?

  Den 5. juni og den 24. december er der altid lukket.

  Nytårsaftensdag gælder fredagsåbningstiden uanset hvilken ugedag, det er nytårsaften.

Sidst opdateret

30.10.2017