Du er her

Foreningsliv

Vi har et aktivt foreningsliv på Stevns og Folkeoplysningsudvalget understøtter det frivillige arbejde på mange forskellige områder.

Foreningsdatabase

Hvis du kommer fra forening, har Stevns Kommune et system (Conventus), som gør det let for dig 1) at oprette din forening og selv vedligeholde jeres foreningsdata som adresse, formand, kontakt osv., og 2) at booke kommunale baner og lokaler til jeres aktiviteter.

Se foreningerne på Stevns i foreningsdatabasen.

Sådan opretter du din forening
Sådan booker du en bane eller et lokale

Værd at vide om foreningsliv

Fold alle ud
 • Folkeoplysningsudvalget

  Du kan som forening søge folkeoplysningsudvalget om:

  • lån af kommunale lokaler, idræts- og fritidsfaciliteter.
  • tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed
  • tilskud til aktiviteter for børn og unge.

  Folkeoplysningsudvalget varetager det folkeoplysende, frivillige foreningslivs interesser og har ansvaret for at fordele de penge, kommunalbestyrelsen afsætter til området.

  Udvalget består af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, det frivillige foreningsliv og aftenskoleområdet.

  Udvalgets arbejde er blandt andet at godkende nye foreninger og aftenskoler, og behandle ansøgninger om tilskud efter folkeoplysningsloven.

  Se Folkeoplysningsudvalget dagsordner og referater.

 • Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

  Aftenskoleområdet (3 medlemmer med stedfortrædere):

  • Kurt Jakobsen (stedfortræder Gorm Rimdal)
  • Hans C. Bech (stedfortræder Winnie Warming)
  • John Dalsgaard Jensen (stedfortræder Gert Nielsen)

  Foreninger (3 medlemmer med stedfortrædere):

  • Morten Pedersen (Orla Nielsen udtrådt af udvalget den 30. november 2020)
  • Tommy Knudsen (stedfortræder Laila Nedergaard Hansen)
  • Tomas Patheier (stedfortræder Kim Andersen)

  Politisk repræsentation (3 medlemmer med stedfortrædere):

  • Helen Sørensen (stedfortræder Jacob Panton-Kristiansen)
  • Line Krogh Lay (stedfortræder Flemming Petersen)
  • Jørgen Larsen (stedfortræder Jan Jespersen)
 • Hvordan vælger vi folkeoplysningsudvalget?

  Du har mulighed for at få indflydelse på området, da der bliver valgt repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget samtidig med valget til kommunalbestyrelsen.

  Du kan få flere oplysninger om valg til Folkeoplysningsudvalget, ved at henvende dig til os.

   

 • Folkeoplysningsloven

  Folkeoplysningsloven giver foreninger muligheder for at gennemføre aktiviteter for både børn, unge og voksne.

   

 • Hvad er en folkeoplysende, frivillig forening?

  Det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerede børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet en deltagerbetaling.

  En frivillig folkeoplysende forening har aktiviteter for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende. Foreningen skal have en formel organisering i form af navn, vedtægter, formål og ledelse.

 • Hvordan danner jeg en folkeoplysende frivillig forening?

  For at blive godkendt skal din forening leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf.

  Se mere om kravene til at danne en forening i disse 2 vejledninger:

Sidst opdateret

19.01.2022