Du er her

Færdsel på is

Det er forbudt at færdes på isen i Stevns Kommune selv om der er is på søer, gadekær mv.

Når der kommer hård frost i en periode kan der komme is på mange af vandområderne i kommunen (kyststrækning, søer, gadekær mv.).  Men selvom isen ser solid ud, kan det være livsfarligt at færdes på den. Stevns Kommune sætter ikke forbudsskilte op ved kommunens vandområder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det er ufarligt at færdes på isen.

Al færdsel på isen i Stevns Kommune er forbudt og eventuel færdsel sker på eget ansvar og risiko!

Bekendtgørelse

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) § 15, stk. 1. står anført: 'Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder'.  

 

Sidst opdateret

10.02.2021