Du er her

Handicap- og ældreforeninger kan søge tilskud til aktiviteter

Handicap- og ældreforeninger kan søge om tilskud til aktiviteter, der har et aktiverende og forebyggende formål. Det kalder vi også for § 79-tilskud.

Hvis du vil blive klogere på tildelingen af tilskudet i år, kan du læse retningslinjerne her, eller læse videre nedenfor.

Værd at vide om tilskud (§79)

Fold alle ud
 • Hvem kan søge?

  Foreninger og klubber, der tilbyder aktiverende og forebyggende tilbud til ældre og/eller handicappede borgere i Stevns Kommune, kan søge om tilskud.

  Derudover er der nogle kriterier, som jeres forening/klub skal leve op til. Den skal: 

  • være placeret i Stevns Kommune 
  • være etableret med vedtægter og have en valgt/udpeget bestyrelse
  • indeholde et medlemskontingent eller en brugerbetaling
  • være i stand til at vise et regnskab
  • hvis det er en ældreforening/klub have mindst 25 medlemmer og mindst 80 % af medlemmerne skal være over 60 år. I har mulighed for at få dispensation for denne regel i forhold til støtteforeninger/brugerråd ved plejecentre og lignende. 
 • Hvad kan I få tilskud til?

  I vores vurdering af ansøgningerne vægter vi aktivitetstyper i følgende rækkefølge:

  1. Aktiviteter der sigter mod at gøre deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt.
  2. Aktiviteter der sigter mod at skabe og pleje sociale relationer blandt deltagerne.
  3. Aktiviteter der sigter mod at skabe viden og oplysninger samt underholde deltagerne. 
    

  Hvad giver vi normalt ikke tilskud til: 

  • Aktiviteter der på anden vis modtager støtte fra Stevns Kommune. Dog er der stadig mulighed for at søge om tilskud til både frivilligt socialt arbejde (§18) og §79. 
  • Organisatorisk arbejde i bestyrelser, beboerforeninger og lovbestemte råd og nævn.
  • Aktiviteter der ligger inden for kommunens ansvarsområde. 
  • Huslejeudgifter, halleje i forbindelse med fester eller lign., løn, forplejning og kørselsgodtgørelse til frivillige. 
  • Faste driftsudgifter - forstået som husleje, el, vand, varme og lignende.
  • Løn. 
 • Skal vi sende foreningens/klubbens regnskab fra året før?

  Ja, før at vi kan udbetale tilskuddet, skal vi have modtaget jeres forenings/klubs regnskab for året før. Regnskabet kan være foreningens eget regnskab eller et særskilt §79 regnskab understøttet af kopi af kvitteringer. Til det særlige §79 regnskab, har vi lavet et hjælpeskema til regnskab, som du finder her på siden.

  Det er op til jer, hvilken løsning I vælger. Dog skal jeres forening på forlangende kunne indsende et årsregnskab, som er godkendt på foreningens generalforsamling.

  Vi gør opmærksom på, at regnskab først skal indsendes i forbindelse med udbetaling af tilskud og ikke i forbindelse med selve ansøgningsprocessen.

 • Praktiske oplysninger

  I skal sende ansøgningsskemaet, som I finder her på siden. Skemaet vil være tilgængeligt i ansøgningsperioden. 

  Har jeres forening ikke tidligere søgt/modtaget § 79 tilskud, skal I sende vedtægter og referat fra seneste generalforsamling sammen med ansøgningsskemaet. 

  I får udbetalt tilskuddet til foreningens/klubbens NemKonto. Foreningen skal derfor have et CVR-nummer for at kunne få udbetalt tilskuddet.


  Ansøgningsperiode 

  Der er én ansøgningsrunde om året. Typisk i efteråret, hvor I så får udbetalt tilskuddet det efterfølgende år. 

  Ansøgningsfristen for at søge finder I her på siden samt i de lokale medier.  

 • Hvem vurderer ansøgningerne?

  Det er Ældrerådet og Handicaprådet i Stevns Kommune, som vurderer ansøgningerne og fordeler tilskuddene. 

Sidst opdateret

12.09.2017