Du er her

Handicap & Psykiatri

Handicap og Socialpsykiatrien tilbyder hjælp til personer, der har en psykisk lidelse, har fået en senhjerneskade eller er udviklingshæmmede.

Ønsker du støtte fra Handicap & Socialpsykiatri, skal du henvende dig hos voksen- og handicapenheden i Sundhed & Omsorg.

Værd at vide om handicap og socialpsykiatri

Fold alle ud
 • Jeg har en psykisk lidelse

  Hvis du har en psykisk lidelse, kan vi tilbyde dig hjælp i form af samtaler, hvor du får støtte og hjælp til at forstå og acceptere din situation.

  Vi vil samtidig arbejde for at give dig værktøjer, der gør dig bedre i stand til at administrere din hverdag, håndtere sociale relationer, der er en udfordring for dig, din arbejdssituation, din boligsituation og dit forsørgelsesgrundlag.

  Du kan samtidig få hjælp til at kontakte og fastholde kontakt til læge, psykiater, psykolog eller distrikts- eller behandlingspsykiatrien, og vi kan støtte dig i at vedligeholde en eventuel behandling i forhold til din problematik.

  Vi kan også støtte dig i at håndtere praktiske forhold som økonomi, indkøb, madlavning, rengøring, personlig pleje, tidsbestilling til behandling og aftaler.

 • Værested for personer med en psykisk lidelse

  Som en del af hjælpen til mennesker med en sindslidelse har Stevns Kommune et værested, hvor du kan være sammen med andre i en lignende situation. Du har f.eks. mulighed for at arbejde med kreative ting, få en god snak og spille spil.

  Der er personale tilstede, som kan rådgive dig i forhold til din situation og svare på de spørgsmål, du måtte have i forhold til din dagligdag.

  Vi mødes 2 gange om ugen i Munkegården i Store Heddinge, hvor vi taler med hinanden om stort og småt - gerne over en god kop kaffe. Du er velkommen uanset du er mand eller kvinde, og uanset hvilken psykisk lidelse du har. Du bliver ikke registreret og kan komme og gå, som du har lyst til.

  Åbningstider

  Mandag og onsdag kl. 10.00-13.00.

  Kontakt

  Værestedet
  Munkegården
  Parkvej 1A
  4660 Store Heddinge
  Tlf.: 51 50 33 23

 • Jeg er psykisk/fysisk udviklingshæmmet eller har en senhjerneskade

  Har du fået en senhjerneskade, eller er du psykisk udviklingshæmmet, kan du få individuel træning til udvikling af færdigheder, hvis du har en bevilling til støtte.

  Vi kan samtidig støtte dig med at kontakte og fastholde kontakten til 3.-person; f.eks. læge, sagsbehandler, borgerservice, jobcenter, sygehus eller bank.

  Aftal hvordan vi støtter dig bedst med din støtte- og kontaktperson.

  Du kan også få støtte til at håndtere praktiske forhold som økonomi, indkøb, madlavning, rengøring, personlig pleje, tidsbestilling til frisør og tandlæge.
   

 • Samværstilbuddet 'Krydset' for psykisk/fysisk udviklingshæmmede

  Som en del af støtten til mennesker, der er psykisk/fysisk udviklingshæmmede, har Stevns Kommune samværstilbuddet 'Krydset'. Her kan du være sammen med andre ligesindede uanset alder. Når du kommer i 'Krydset', har du mulighed for at lave mad, spille spil, gå ture og meget andet. Tilbuddet er brugerstyret, og vi holder brugermøder en gang om måneden.

  Der er personale tilstede, som kan rådgive dig i forhold til din situation og svare på de spørgsmål, du måtte have i forhold til din dagligdag.

  Vi mødes en gange om ugen. Tilbuddet skal du visiteres til via din sagsbehandler. Du kan komme og gå, som du har lyst til.

  Åbningstider:
  Onsdag: 15.00-17.00

  Munkegården
  Parkvej 1a
  4660 Store Heddinge

 • Samværstilbud for senhjerneskadede - 'Jernholdet'

  Som en del af støtten, kan du komme i Stevns Kommunes samværstilbud for senhjerneskadede. Her har du mulighed for at snakke med mennesker i samme situation som dig.
  'Jernholdet' er brugerstyret, hvor det sociale bliver vægtet højt.

  Åbningstid: Torsdage 10.00-12.00.

  Er du interesseret i dette tilbud, skal du henvende dig til Hjerneskadekoordineringsteamet, kontaktperson Mette Freitag på telefon nr. 56 57 52 25, eller mail metfre@stevns.dk

 • Åben psykiatrisk rådgivning

  Du kan få råd og vejledning, hvis du har psykiatriske problemer. Du kan også bruge vejledningen, hvis du er pårørende eller ven. Det vi kan hjælpe dig med er for eksempel, hvad dine muligheder er, og hvordan du kan få den hjælp, du har brug for.

  Ring til vores psykiatriske sygeplejerske, så I kan tale om det, du har på hjerte:

  Adresse og telefon

  Brohøj 27, 4672 Klippinge

  Telefon: 20 51 47 78

  Åbningstid

  Mandag til fredag kl. 9.00-10.00

  NB. Mens kommunen er lukket ned grundet risiko for spredning af coronavirus er telefonen døgnåben.

  Åben psykiatrisk rådgivning (pdf)

 • Jeg er bekymret for en, jeg kender

  Vi har en opsøgende funktion i socialpsykiatrien, hvis du er bekymret for en, du kender.

  Vi kan køre ud og tilbyde hjælp, hvis du er akut bekymret for f.eks. et familiemedlem, en nabo eller anden du kender, som du tænker måske skulle have det psykisk dårligt eller være psykisk sårbar.

  Vi kører ud til borgeren på baggrund af din bekymringshenvendelse. Det er helt anonymt og en rigtig fin måde at hjælpe et medmenneske, du er bekymret for.

  På den måde kan du hjælpe en, der ikke selv er i stand til at søge eller opsøge hjælp.

  Ring til os på 51 16 80 66.

   

 • Samvær og samtaler

  Har du lyst til at bevæge dig, eller bare brug for samvær og samtale, så mød op ved Store Heddinge station mandag til fredag kl. 13.00.

  Her står en til to medarbejdere fra socialpsykiatrien, som vil gå en tur sammen med dig og andre som har lyst til en gåtur. 

  Mødetid

  Mandag-fredag kl. 13.00 fra Store Heddinge station.

  Tirsdag kl. 15.00 fra Stevnsbadet (gå-hold)

Sidst opdateret

22.09.2020