Du er her

Birkehuset

Birkehuset er vores botilbud til borgere med en varig nedsat funktionsevne, f.eks. Downs syndrom.

Birkehuset er et bofællesskab med 5 pladser. Der er ikke døgnbemanding i huset. 

Alle beboere deltager i daglige gøremål f.eks. rengøring af egen lejlighed og fælles lokaler, ugentlige maddage, indkøb, tøjvask og planlægning af ugen. 

Vores opgave er at hjælpe beboerne og dermed kompensere for den enkeltes funktionsnedsættelse. Vi arbejder ud fra mål og delmål, som fastsættes på møder mellem beboer, en sagsbehandler og relevante personer i beboerens netværk.

Vores indsatser tager udgangspunkt i beboerens funktioner, livshistorie og miljø.

Tilbudsportalen kan du finde mere information om Birkehuset.

Kontakt

Overdrevsvej 31
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 57 88 36

Sidst opdateret

14.10.2020