Du er her

Ældrerådsvalg 2017

Medlemmer  (stemmetal i parentes)

 1. Lilly Meisner Pedersen, Rødvig   (657)
 2. Bodil Nielsen, Hårlev (521)
 3. Susanne Kierch, Hårlev (507)
 4. Anna K. M. Hansen, Store Heddinge (455)
 5. Hans C. Bech, Strøby Egede (418)
 6. Helmut Madsen, Strøby Egede   (384)
 7. Dorete Olsen, Store Heddinge (315)
 8. Jette Olsen, Magleby (301)
 9. Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede (300)    

Suppleanter

 1. Peder Maimann Olsen, Strøby   (280)
 2. Karsten P. Smith, Rødvig (260)
 3. Per B. Jensen, Store Heddinge (158)
 4. Niels Chr. Rasmussen, Store Heddinge (128)
 5. Ernst Børresen, Rødvig (103)

Stemmeprocent 69,7 % (73,3 % i 2013).

Den 11. december 2017 konstituerede Ældrerådet sig med Hans C. Bech som formand og Helmut Madsen som næstformand.
 

Orientering om ældrerådsvalg 2017

Det er ved lov bestemt, at der skal etableres ældreråd i alle kommuner. I Stevns Kommune har vi vedtaget, at ældrerådets valgperiode følger den kommunale valgperiode, samt at valget finder sted fælles og samtidig med kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017.

Valget foregår som direkte valg. Det vil sige, at ældrerådsmedlemmer vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. I forbindelse med valget kan der ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund. 

Ældrerådet i Stevns Kommune skal bestå af 9 medlemmer, samt suppleanter for de valgte, i den udstrækning det er muligt.

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Sidst opdateret

18.01.2018