Du er her

Ældrerådsvalg 2017

Orientering om ældrerådsvalg 2017.

Det er ved lov bestemt, at der skal etableres ældreråd i alle kommuner. I Stevns Kommune har vi vedtaget, at ældrerådets valgperiode følger den kommunale valgperiode, samt at valget finder sted fælles og samtidig med kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017.

Valget foregår som direkte valg. Det vil sige, at ældrerådsmedlemmer vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. I forbindelse med valget kan der ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund. 

Ældrerådet i Stevns Kommune skal bestå af 9 medlemmer, samt suppleanter for de valgte, i den udstrækning det er muligt.

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Hvis du har fast bopæl (er tilmeldt folkeregisteret) i Stevns Kommune og er fyldt 60 år den 25. september 2017, kan du stemme til ældrerådsvalget.

Der vil være mulighed for at fremkomme med rettelser til de indkomne kandidatanmeldelser frem til den 25. september 2017.

Efter ovennævnte skæringsdato vil vi løbende orientere om valget her på siden.

Eventuelle spørgsmål vedrørende valget kan rettes til Tine Vestermark Nielsen på telefon 56 57 50 47. 

Sidst opdateret

19.09.2017