Du er her

Post til døren

Hvis du har en funktionsnedsættelse eller et handicap, kan du få bragt posten til din dør.

Post til døren ved handicap

Har du en funktions­ned­sættelse eller et handicap, kan du få bragt posten til døren

Hvis du allerede får hjælp fra kommunen

Det forudsættes, at kommunens afgørelse bygger på, at borgeren i forvejen modtager hjælp i henhold til serviceloven eller sundhedsloven. At være i stand til at hente sin post i brevkasse eller brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der være meget andet, du skal have hjælp til.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning, om andre i husstanden, end ansøger selv kan hente post.

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen endnu

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren på anden måde.

Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kommunen bevilge post til døren.

Afmelding af post til døren

Hvis du vil afmelde post til døren, skal du kontakte kommunen.

Hvis du vil klage

Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, bliver sagen henlagt.

Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan fx være en lægeerklæring, som du selv betaler for.

Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Lovgivning

Reglen om mulighed for at få bragt post til døren står i postlovens § 9.

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du finde en vejledning om post til døren.

Sidst opdateret

13.09.2019