Du er her

Hjælpemidler

Har du eller dit barn brug for et hjælpemiddel?

Du kan søge hjælp til hjælpemidler, støtte til køb af bil eller boligændringer, hvis din eller dit barns funktionsevne er varigt fysisk eller psykisk nedsat.

Værd at vide om hjælpemidler

Fold alle ud
 • Hvad kan jeg få støtte til?

  Du kan støtte til hjælpemidler, når hjælpemidlet kan afhjælpe varige følger af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vi skal samtidig vurdere, at hjælpemidlet vil være en væsentlig lettelse i din dagligdag. 

  Du kan f.eks. få støtte til:

  • Kropsbårne hjælpemidler; f.eks. ortopædisk fodtøj, proteser, parykker samt syns- og høretekniske hjælpemidler. 
  • Engangshjælpemidler som f.eks. injektions- og testmateriale til diabetikere samt stomihjælpemidler. 
  • Hjælpemidler til udlån eller tilskud til køb af forbrugsgoder; f.eks. rollatorer, kørestole, el-køretøjer, toiletstole mm. 
  • Boligindretning, f.eks. udligning af dørtrin, opsætning af greb, etablering af rampe, opsætning af pavillon mm.
  • Støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil.
 • Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

  Du kan ikke få hjælp til:

  • almindeligt indbo, eksempelvis almindelige stole, senge og telefoner
  • behandlingsredskaber, eksempelvis kondicykel
  • hjælpemidler, der er købt inden ansøgningen

Sidst opdateret

11.04.2019