Du er her

Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet rådgiver politikerne og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

§ 79: Ansøgningsprocessen for § 79 tilskud 2019 er slut.

Har din forening fået tildelt § 79 tilskud i 2019, vil beløbet blive udbetalt, når vi har modtaget jeres regnskab for 2018. I kan læse mere om, hvordan I aflægger jeres regnskab i retningslinjerne (pdf). Derudover har I har mulighed for at benytte hjælpeskemaet (pdf), når regnskabet skal indsendes. 

Værd at vide om Ældrerådet

Fold alle ud

Sidst opdateret

28.02.2019