Du er her

VVM-screening og miljøvurdering

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Flere typer anlæg og virksomheder kræver en VVM-screening eller VVM-redegørelse, så vær opmærksom inden du går i gang med dit projekt.

Når du skal udføre et anlægsprojekt over en vis størrelse (se VVM-bekendtgørelsens bilag 2), skal du indsende et VVM-screeningsskema via Byg og Miljø-portalen (klik på den grønne knap). Formålet med VVM er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat (høringsfase) og for den endelige politiske beslutning om dit projekt. VVM-forløbet falder i op til to faser:

1. fase - VVM-screening

Som bygherre skal du foretage en VVM-screening på anlægsprojekter, på baggrund af de oplysninger, du allerede har. Det skal ske, inden du får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Vi bruger et VVM-screeningsskema som en tjekliste for at se om anlægget er VVM-pligtigt, og om kommunen derfor skal sørge for, at der bliver udarbejdet en VVM- redegørelse (miljøvurdering). 

Ved mindre anlægsprojekter vil udarbejdelsen af en VVM-screening som udgangspunkt være nok. Hovedreglen er, at du som ansøger har ansvaret for at udfylde VVM-screeningsskemaet. Bemærk: Fra 1. januar 2016 kan vi kun behandle sager, der er modtaget i Byg og Miljø-portalen. Sager der ikke er modtaget her sendes retur uden behandling

Det indsendte VVM-screeningsskema bruger vi til at afklare om omfanget af dit projekt og dets indvirkning på naturen, miljøet og mennesker er af så væsentlig betydning, at kommunen er nødsaget til at udarbejde en VVM-redegørelse (miljøvurdering).

2. fase - VVM-redegørelse / Miljøvurdering

I ganske få tilfælde - de særligt store anlægsprojekter - er en VVM-screening ikke nok og det er nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse (miljøvurdering).

Det er Stevns Kommune, som står for udarbejdelsen i samarbejde med dig.

Værd at vide om VVM

Fold alle ud
 • Er mit projekt omfattet af VVM-reglerne?

  Projekter, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2, er omfattet af VVM-reglerne. Du har som projektejer ansvar for at anmelde projektet til os.

 • Hvad siger loven?

  Hvis et anlæg kræver en VVM redegørelse, må du ikke begynde projektet før redegørelsen er færdig.

  Reglerne står i VVM-bekendtgørelsen.

 • Hvad betyder det, når der er VVM-pligt?

  Når der er VVM-pligt går en længere proces i gang. I VVM-processen står inddragelsen af borgere, interessegruppe og andre myndigheder som et centralt element. VVM-processen består derfor af flere forskellige trin, hvor der sker en inddragelse af offentligheden.

  Forhøringen

  VVM-processen starter med, at VVM-myndigheden indkalder ideer og forslag fra offentligheden og evt. berørte myndigheder for at få fastlagt de nærmere krav til indholdet af den pågældende VVM-redegørelse.

  Høring af forslag

  På grundlag af forhøringen udarbejder vi et forslag til kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse. Herefter sender vi forslaget til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse i offentlig høring i mindst otte uger. Samtidig med offentliggørelsen sender vi forslaget til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse til berørte myndigheder.

  Klagefrist

  Efter endt høring, og på grundlag af en gennemgang af de indkomne bemærkninger, samt under forudsætning af, at miljøministeren ikke har grebet ind, kan kommunen vedtage kommuneplantillægget, og efterfølgende give tilladelse til projektets etablering. Du kan klage over det endelige kommuneplantillæg og tilladelsen til projektet. Klagefristen vil være på fire uger efter kommunens afgørelse har været offentliggjort.

Sidst opdateret

05.07.2018