Du er her

Klimaprojekter

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2016 en strategisk energi- og varmeplan 2016-2020, der skal sikre, at Stevns Kommune er CO2-neutral i 2050.

Den Strategiske Energiplan (pdf) fokuserer direkte på den energimæssige indsats i Stevns Kommune, ved at opstille prioriteter for indsatsen. Indsatsen skal styrke hele værdikæden i Stevns Kommune; Borgerne, erhvervslivet og kommunen, ved at nedsætte energiforbruget og øge fokus på vedvarende energi. Via denne fokus ønsker vi at styrke lokalområderne, turismen og lokale virksomheder. De forskellige tiltag i planen er rettet mod forskellige led i værdikæden.

Den Strategiske Energiplan vil være med til at definere rammerne for arbejdet med at sænke kommunens CO2-udledning. Med udarbejdelsen af den Strategiske Energiplan gives der et præcist overblik over de forskellige indsatser, som kommunen vil satse på i de kommende år. Der er konkrete projekter med målbare resultater og projekter der kan være svære at måle, men som har en effekt, eksempelvis fokus på information til borgerne, der kan understøtte energibesparelser i de private hjem.

Den Strategiske Energiplan tager afsæt i et reduktionsmål på 30 %. Dette mål skal ses i forhold til den allerede opnåede reduktion på 17,9 % siden basisåret 2008.

Klimastrategi fra 2009 (pdf)
Strategisk energi- og varmeplan 2016-2020 (pdf)
Status klima & energi 2015 (pdf)

Sidst opdateret

13.02.2019