Du er her

Klag over støj, røg og møg

Du kan klage, hvis du er generet af støj, røg eller møg fra din nabo eller andre.

Stevns Kommune har mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener. Det kan ske når vi vurderer, at genen er væsentlig og ligger ud over, hvad du almindeligvis må acceptere. Der er f.eks. faste regler for virksomheders støj til omgivelserne, ligesom du må acceptere en vis røgmængde fra skorstene til private brændeovne under optændingen.

Det er ikke altid, at naboer har samme opfattelse af, hvornår noget er generende. Før Stevns Kommune behandler din klage, vil vi altid forhøre os om, hvorvidt du selv har indledt en positiv dialog med den person du klager over. En klagesag kan ofte forværre en konflikt, som måske kunne være løst i fællesskab. Husk: Du kan ikke klage anonymt.

Du modtager en kvittering på din klage indenfor 10 dage og kommunen fastsætter herefter sagens videre forløb.

Klage - hvad kan jeg forvente?

Fold alle ud
 • Hvilke klager kan jeg forvente at få behandlet?

  Du kan forvente hjælp og vejledning ved væsentlige gener fra:

  • Lugt eller støj fra landbrug, virksomheder og forretninger
  • Støj og støv fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder
  • Røg fra private fyringsanlæg
 • Hvilke klager vil ikke blive behandlet?

  • Anonyme klager eller klager der har karakter af nabochikane
  • Sager hvor kommunen ikke er myndighed
  • Forhold på privat grund, hvor der ikke er fare for miljøet
 • Afbrænding - hvad må jeg?

  • Der må afbrændes tørt haveaffald i perioden 1. dec. til 1. marts, og kun i landzonen.
  • Der er særregler vedr. afbrænding den 23. juni.
  • Opdager du afbrænding uden for denne periode, og uden for kommunens åbningstid, skal du henvende dig til Østsjællands Beredskab, vagttelefon 33 43 18 00.
  • Regler for afbrænding af haveaffald (pdf) 
 • Skorstensrøg

 • Støj og larm - hvad kan jeg gøre?

 • Regler for hønsehold

 • Hvad er reglerne for hobbydyrehold

  • Det er muligt som hobby at have dyr på din ejendom, men der er regler for hvor mange du må have før det bliver betragtet som erhvervsmæssigt.
  • Læs mere om regler for hobbydyrehold
 • Skrotbiler

  • For at forhindre at gamle biler lækker olie eller andre kemikalier, der forurener miljø og grundvand, har alle pligt til at skrotte deres udtjente køretøjer.
  • Læs mere i Stevns Kommunes Vejledning for skrotbiler
 • Lugtgener fra husdyrbrug

  • Husk på landet må man forvente at der periodevis forekommer lugt fra husdyrbrug
  • Ved helt uacceptable lugtgener fra staldanlæg kan du kontakte Stevns Kommune
  • Klager over lugtgener fra udbringning af husdyrgødning kan som udgangspunkt ikke behandles
  • Regler om lugtgener ved spredning af gylle 

Sidst opdateret

12.11.2019