Du er her

Huslejenævnet

Huslejenævnet afgør uenigheder mellem boliglejere og deres udlejer i private udlejningsboliger.

Nævnet kan blandt andet træffe afgørelser i følgende tvister mellem lejere og udlejere:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Depositum
 • Forudbetalt leje
 • Udlejers/lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning
 • Forbedringsarbejder
 • Lejers betaling for varme, vand og antennebidrag
 • Varme-, vand- og antenneregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Husordenssager

Huslejenævnet rådgiver og vejleder ikke lejere i, hvordan de kan føre sag mod deres udlejere.

Huslejenævnet optræder ikke på den ene parts side, men har en funktion, som kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på.

Se taksterne her og find Stevns Kommunes bankkontonummer her.

Værd at vide om Huslejenævnet

Fold alle ud
 • Huslejenævnets sammensætning

  Huslejenævnet består af en formand og to medlemmer.

  Formanden udpeges af statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen og skal have bestået juridisk kandidateksamen.

  De to øvrige medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen.

  Der tilføjes et socialt sagkyndigt medlem ved behandling af husordensager.

  For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 består Huslejenævnet af:

  • Helle Frejlev, formand
  • Tage Sommer, udlejerrepræsentant
  • Anny Borch Jensen, lejerrepræsentant

  Huslejenævnets sekretariat er:

  Sekretariatet
  Stevns Kommune
  Rådhuspladsen 4
  4660 Store Heddinge.

 • Hvordan får du en klage behandlet i Huslejenævnet?

  Hvis du ønsker en sag behandlet af Huslejenævnet, skal du indbringe sagen skriftligt med præcisering af, hvad du ønsker nævnet skal tage stilling til. Du skal vedlægge dokumentation for de forhold, som du ønsker at få behandlet. Du skal altid vedlægge en kopi af lejekontrakten. Omfatter din klage flere lejere skal samtlige lejere underskrive klagen.

  Du skal være opmærksom på, at behandling af en klage i Huslejenævnet tidligst starter når gebyr er indbetalt.

 • Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag i Huslejenævnet?

  Behandlingstiden kan variere meget men i henhold til § 42 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, skal Huslejenævnet træffe afgørelse senest fire uger fra det tidspunkt, hvor nævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter.

 • Hvordan betaler jeg for at få min sag behandlet i Huslejenævnet?

  Beløbet kan overføres til Stevns Kommunes bankkonto i Danske Bank: 4343 - 4343-019-203. Ved overførsel til kontoen, skal du oplyse adresse på det lejemål, som du ønsker behandlet.

Sidst opdateret

23.08.2019