Du er her

Ressourceforløb

Rehabiliteringsteamet – stærkere sammen from Wanek og Myrner on Vimeo.

Film om ressourceforløb: Filmen varer 4 minutter og 5 sekunder.

Vil du vide mere om ressourceforløb kan du finde svar på en række spørgsmål her.

Værd at vide om ressourceforløb

Fold alle ud
 • Hvad er et ressourceforløb?

  Du kan få et ressourceforløb,hvis du har: 

  • komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om aktiv socialpolitik
  • problemer, som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale/sundhedsmæssige indsatser    

   

 • Hvem behandler min sag om ressourceforløb?

  Rehabiliterinngsteamet behandler din sag om ressourceforløb. Derefter træffer Jobcentret beslutning.

 • Hvad er mit forsørgelsesgrundlag, når jeg deltager i et ressourceforløb?

  Hvis du deltager i et ressourceforløb, modtager du som udgangspunkt den ydelse, du modtog inden opstarten. Se reglerne for de enkelte ydelser nedenfor.

  Din egen formue og en evt. ægtefælles indtægt/formue har ingen indflydelse på ydelsen.

  Hvis du bliver syg eller skal på barsel, vil du fortsat få ydelsen udbetalt. 

  Ydelsen udbetales månedsvis bagud sidste hverdag i måneden.

  Kontanthjælp

  Hvis du er kontanthjælpsmodtager og deltager i et ressourceforløb, modtager du den ydelse, du fik forud for visitationen.

  Sygedagpenge

  Hvis du modtog sygedagpenge op til starten af ressourceforløbet, vil din ydelse svare til dine sygedagpenge. Du overgår til en ydelse svarende til kontanthjælpssatsen:

  • når den generelle varighedsbegrænsning for sygedagpenge er nået
  • når den evt. forlængede varighedsbegrænsning er udløbet

  Ledighedsydelse

  Hvis du modtog ledighedsydelse op til starten af ressourceforløbet, vil du få en ydelse svarende til denne. 

  Førtidspension

  Hvis du modtog førtidspension før ressourceforløbet, vil du forsætte med dette.

 • Hvor lang tid varer et ressourceforløb?

  Ressourceforløb skal være af mindst et års og højst fem års varighed.

   

 • Kan jeg holde ferie, når jeg deltager i et ressourceforløb?

  Ferie

  Du har ret til ferie i fem uger, når du modtager ydelse under et ressourceforløb. Det betyder, at du ikke har pligt til at stå til rådighed eller følge tilbud i planen for rehabilitering.

  Retten til ferie er betinget af 12 måneders sammenhængende ydelse under ressourceforløb.

  En periode på 12 måneder er ikke sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel måned uden ressourceforløbsydelse.

  Forudgående kontanthjælp og revalidering indgår i opgørelsen af 12 måneder. En hel måned hvor du holder ferie med ressourceforløbsydelse indgår i den følgende 12 måneders periode.

  Det er en betingelse, at ferien er aftalt med kommunen.

  Kan der ikke opnås enighed om feriens placering kan du klage over kommunens afgørelse.

  Klage

  Du har mulighed for, at klage over afgørelsen inden 4 uger fra du modtager den.

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at genvurdere afgørelsen efter retssikkerhedslovens § 66. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi den videre til endelig behandling i Ankestyrelsen.

Sidst opdateret

12.01.2017