Du er her

Jeg er langvarigt eller kronisk syg

Vi kan lave en særlig '§ 56-aftale' mellem dig og din arbejdsgiver, hvis du har en kronisk eller langvarig sygdom, der skønnes at medføre et fravær på mindst 10 dage inden for et år.

Arbejdsgiveren kan herefter få dagpengerefusion fra Stevns Kommune for arbejdsgiverperioden ved fravær fra arbejdet på grund af den sygdom, som aftalen er godkendt på. Aftalerne kan godkendes for en periode op til 2 år.

Lignende aftale kan godkendes for en kortere periode, f.eks. ved indlæggelse eller ambulant behandling. Indlæggelsen eller behandlingen skal enten være besluttet på ansættelsestidspunktet eller arbejdsgiver skal have udbetalt løn/sygedagpenge i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder.

Dig og din arbejdsgiver skal selv være opmærksomme på at få fremsendt ny ansøgning når aftalen er udløbet. Aftalerne godkendes som hovedregel fra den dag, de er underskrevet af arbejdsgiver og lønmodtager.

Ansøgning og behandling af §56-aftale foregår i Jobcenter Stevns.

Sidst opdateret

07.03.2019