Du er her

Integration

Du skal indgå i et integrationsprogram med en varighed på 1-5 år, hvis du er indvandrer, flygtning eller familiesammenført til en flygtning, er fyldt 18 år og har fået opholdstilladelse i Danmark.

Har du behov for at mødes med os sammen med en tolk, skal du booke en tid. Det kan du gøre ved at ringe til os i vores åbningstid eller booke en tid på jobnet.dk.

Værd at vide om integration

Fold alle ud
 • Hvad er et integrationsprogram?

  • Et forløb, hvor Jobcentret hjælper dig på vej til selvforsørgelse. 
  • Integrationsprogrammet kan vare fra 1 til 5 år.
  • Integrationsprogrammet sættes på standby hvis du kommer i ordinært arbejde eller i uddannelse efter bestået danskuddannelse. 
  • Det samlede integrationsprogram kan højst have en varighed på 5 år, fra det tidspunkt du får folkeregisteradresse i kommunen.
 • Hvor foregår danskundervisningen?

  Undervisning i dansk foregår på:
  Center for Dansk og integration
  Ølby Center 53
  4600 Køge
  Tlf.: 56 67 66 60
  cdi@koege.dk 
  danskogintegration.dk

  Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Center for Dansk og Integration, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer i gang med danskundervisning.

 • Hvad med undervisning, når jeg er under 25 år?

  Hvis du er under 25 år, har vi et særligt undervisningstilbud til dig - 'Stærk fra start'.

  Det er for dig, der vil have en uddannelse eller overvejer det. Her kan du gå til eksamen i tre fag: dansk, matematik og engelsk.

  Du kan afslutte den forberedende undervisning med Sprog-centrenes Danskprøver og Erhvervsuddannelsernes niveau D, E og F. Undervisningen varer fra 1 til 5 år alt efter, hvilket niveau du starter på.

  Målet er, at du når et niveau, der giver dig adgang til ungdomsuddannelse. Undervisningen foregår på:

  KHS (Køge Handelsskole)
  Lyngvej 19
  4660 Køge

  Læs mere om stærk fra start.

 • Jeg er ikke i job

  Er du ikke i job, kan du også blive tilbudt jobtræning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

  Under introduktionsprogrammet modtager du integrationsydelse fra kommunen, hvis du ikke har arbejde.

  Du har pligt til at deltage i programmets aktiviteter. Hvis du udebliver, kan kommunen skære i din integrationsydelse.

 • Kan jeg få økonomisk hjælp til forsørgelse?

  Hvis du opfylder en række betingelser kan du få hjælp til forsørgelse. I integrationsperioden er hjælpen en løbende skattepligtig integrationsydelse. Efter en konkret individuel vurdering ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter.

 • Jeg er over 18 år og modtager ikke offentlige ydelser

  Du har ret (men ikke pligt) til at modtage danskuddannelse, hvis du:

  • er indvandrer, flygtning eller familiesammenført
  • er over 18 år
  • ikke er berettiget til at modtage ydelse fra kommunen

  Derudover kan du i visse tilfælde modtage beskæftigelsesrettede tilbud.

 • Hvad er et introduktionsprogram?

  • Et tilbud om danskuddannelse eller beskæftigelsesrettet tilbud, til dig som er indvandrer og som ikke modtager forsørgelsesydelse fra det offentlige. 
  • Tilbuddet kan have en varighed på op til 3 år (fra 1.januar 2018 op til 5 år).
 • Familiesammenføring

  Har du underskrevet en forsørgelseserklæring, har du pligt til at forsørge din ægtefælle. 

  Hvis din ægtefælle søger integrationsydelse, skal kommunen indberette dette til Udlændingestyrelsen og det kan få betydning for jeres opholdstilladelse.

  Hvis du vil vide mere om dette skal du kontakte Udlændingestyrelsen.

 • Grundlovsceremoni

  For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni, som i Stevns Kommune afholdes to gange om året. 

  I 2021 afholdes der grundlovsceremoni: 

  • Torsdag den 15. april kl. 16:00 - tilmeldingsfristen er den 30. marts.
  • Torsdag den 9. september kl. 16:00 - tilmeldingsfrist er den 24. august.

  Du skal tilmelde dig grundlovsceremonien via mail. Tilmeldingen skal indeholde dit fulde navn, telefonnummer og e-mailadresse.

  Til ceremonien skal du medbringe:

  1. gyldig legitimation med foto
  2. blanket til afgivelse af erklæring. Blanketten er sendt til dig fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten må først underskrives ved ceremonien i overværelse af borgmesteren.

  Følgende er eksempler på gyldig legitimation:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Hvis du ikke er i besiddelse af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien. Denne tilladelse skal medbringes.

  Sådan foregår grundlovsceremonien i Stevns Kommune:

  • Borgmesteren byder velkommen og modtager medbragt legitimation og erklæring.
  • Efter en kort tale kaldes ansøgerne op én ad gangen. Ansøgeren underskriver erklæringen, hvorefter borgmesteren trykkes i hånden. Herefter underskriver borgmesteren erklæringen.
  • Borgmesteren angiver, at betingelserne om underskrift er overholdt og håndtryk foretaget.
  • Borgmesteren afslutter ceremonien ved at tilkendegive at alt er foretaget efter reglerne og invitere derefter til buffeten.

  Efter grundlovsceremonien sender Stevns Kommune de originale underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Folketinget vedtager en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere to gange om året. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni senest to år efter lovens vedtagelse. Statsborgerskabet er først gældende, når du har underskrevet en erklæring om dansk statsborgerskab.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside  

  Læs  om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmeside

Hent materiale

Sidst opdateret

21.02.2020