Du er her

Integration

Du skal indgå i et integrationsprogram med en varighed på 1-5 år, hvis du er indvandrer, flygtning eller familiesammenført til en flygtning, er fyldt 18 år og har fået opholdstilladelse i Danmark.

Når du kommer til Stevns Kommune, bliver du mødt af en medarbejder, som tager imod dig. Medarbejderen har en række dokumenter – herunder ansøgning om enkeltydelse, integrationsydelse, oplysningspligt m.m. som du skal underskrive. Du får en introduktion til din bolig og du får oplysninger om, hvor du kan henvende dig i borgerservice og jobcentret.

Konsultation på fremmedsprog: 

الإرشادات المفتوحة باللغة العربية مع 

مترجم كل يوم ثلاثاء الساعة 10-12

Åben konsultation på arabisk sprog med tolk er tirsdag i lige uger
kl. 10-12

ኣስተርጓሚ ዘለዎ ብቋንቋ ትግርኛ ዝካየድ ክፉት ምይይጥ 

ሓሙስ-ሓሙስ 
ካብ ሰዓት 14 ክሳብ ሰዓት 16 
እዩ።

Åben konsultation på tigrinja sprog med tolk er torsdag i lige uger kl. 14-16

NB fra og med 2. april 2019

ኣስተርጓሚ ዘለዎ ብቋንቋ ትግርኛ ዝካየድ ክፉት ምይይጥ 

ሓሙስ-ሓሙስ 
ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 12 
እዩ።

Åben konsultation på tigrinja sprog med tolk er torsdag i lige uger kl. 10-12

 

NB: Integrationsydelsen nedsættes med virkning fra 1. juli 2018. Se de nye satser herunder.

Folketinget har 19. april 2018 vedtaget lovforslag L120. Vedtagelsen betyder nedsættelse af integrationsydelsen med 3%. Fra udbetalingen d. 31. juli 2018 gælder den nye sats.

Derudover betyder vedtagelsen, at der indføres en ny danskbonus. Det nuværende dansktillæg på 1500 kroner bliver ændret månedligt til en bonus, som bliver beregnet som et skattepligtigt månedligt tillæg på 1560,00 kroner. Danskbonussen bliver tidsbegrænset og kan højest udbetales i seks måneder. Kriterierne for at modtage danskbonus, er de samme som gælder for dansktillæg.

Derudover indføres der en skattefri danskbonus på 6000 kroner til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse.

 

Værd at vide om integration

Fold alle ud
 • Nye integrationsydelsessatser fra 1. juli 2018

  (alle satser er anført før skat) Ny sats Nuværende sats
  Enlig forsørger 11.993,00 kr 12.364,00 kr.
  Gift/samlevende forsørger til eget barn i hjemmet 8.393,00 kr. 8.653,00 kr.
  Udeboende, ikke hjemmeboende børn 5.997,00 kr. 6.182,00 kr.
  Hjemmeboende børn under 30 år 2.584,00 kr. 2664,00 kr.
   
 • Hvad er et integrationsprogram?

  • Et forløb, hvor Jobcentret hjælper dig på vej til selvforsørgelse. 
  • Integrationsprogrammet kan vare fra 1 til 5 år.
  • Integrationsprogrammet sættes på standby hvis du kommer i ordinært arbejde eller i uddannelse efter bestået danskuddannelse. 
  • Det samlede integrationsprogram kan højst have en varighed på 5 år, fra det tidspunkt du får folkeregisteradresse i kommunen.
 • Hvor foregår danskundervisningen?

  Undervisning i dansk foregår på:
  Center for Dansk og integration
  Ølby Center 53
  4600 Køge
  Tlf.: 56 67 66 60
  cdi@koege.dk 
  danskogintegration.dk

  Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Center for Dansk og Integration, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer i gang med danskundervisning.

 • Hvad med undervisning, når jeg er under 25 år?

  Hvis du er under 25 år, har vi et særligt undervisningstilbud til dig - 'Stærk fra start'.

  Det er for dig, der vil have en uddannelse eller overvejer det. Her kan du gå til eksamen i tre fag: dansk, matematik og engelsk.

  Du kan afslutte den forberedende undervisning med Sprog-centrenes Danskprøver og Erhvervsuddannelsernes niveau D, E og F. Undervisningen varer fra 1 til 5 år alt efter, hvilket niveau du starter på.

  Målet er, at du når et niveau, der giver dig adgang til ungdomsuddannelse. Undervisningen foregår på:

  KHS (Køge Handelsskole)
  Lyngvej 19
  4660 Køge

  Læs mere om stærk fra start.

 • Jeg er ikke i job

  Er du ikke i job, kan du også blive tilbudt jobtræning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

  Under introduktionsprogrammet modtager du integrationsydelse fra kommunen, hvis du ikke har arbejde.

  Du har pligt til at deltage i programmets aktiviteter. Hvis du udebliver, kan kommunen skære i din integrationsydelse.

 • Kan jeg få økonomisk hjælp til forsørgelse?

  Hvis du opfylder en række betingelser kan du få hjælp til forsørgelse. I integrationsperioden er hjælpen en løbende skattepligtig integrationsydelse. Efter en konkret individuel vurdering ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter.

 • Jeg er over 18 år og modtager ikke offentlige ydelser

  Du har ret (men ikke pligt) til at modtage danskuddannelse, hvis du:

  • er indvandrer, flygtning eller familiesammenført
  • er over 18 år
  • ikke er berettiget til at modtage ydelse fra kommunen

  Derudover kan du i visse tilfælde modtage beskæftigelsesrettede tilbud.

 • Hvad er et introduktionsprogram?

  • Et tilbud om danskuddannelse eller beskæftigelsesrettet tilbud, til dig som er indvandrer og som ikke modtager forsørgelsesydelse fra det offentlige. 
  • Tilbuddet kan have en varighed på op til 3 år (fra 1.januar 2018 op til 5 år).
 • Familiesammenføring

  Har du underskrevet en forsørgelseserklæring, har du pligt til at forsørge din ægtefælle. 

  Hvis din ægtefælle søger integrationsydelse, skal kommunen indberette dette til Udlændingestyrelsen og det kan få betydning for jeres opholdstilladelse.

  Hvis du vil vide mere om dette skal du kontakte Udlændingestyrelsen.

 • Grundlovsceremoni

  For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

  Stevns Kommune afholder grundlovsceremonier 2 gange om året fra 2020.  

  To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fremover også deltage i en grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. 

  Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med borgmesteren, 1. eller 2. viceborgmester.

  På grund af Folketingsvalget den 5. juni 2019, er lovforslaget om indfødsret (statsborgerskab) blevet udskudt, og den første grundlovsceremoni i Stevns Kommune vil derfor først blive afholdt torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.00.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver på deres hjemmeside om udsættelse af lovforslaget:

  "Folketingsvalget, der blev afholdt den 5. juni 2019, kan få betydning for retningslinjerne for meddelelse af indfødsret og den fortsatte behandling af din sag. Det gælder også, selvom du allerede har modtaget et brev om, at du forventes optaget på en lov om indfødsrets meddelelse. Det kan f.eks. være, at betingelserne for at få dansk statsborgerskab ændres. Det kan også være, at der kommer ændringer til, hvornår Folketinget vil behandle det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som du har fået at vide, at du forventes optaget på.

  Lovforslaget, som blev fremsat den 25. april 2019, bortfalder på grund af valget. Der forventes at blive fremsat et nyt lovforslag i slutningen af oktober 2019, når det nye Folketing er trådt sammen. Hvis der ikke ændres i betingelserne for at få dansk statsborgerskab, forventes de personer, der er omfattet af det bortfaldne april-lovforslag, at blive omfattet af dette nye lovforslag."

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside  

  Læs  om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmesiden

Hent materiale

Sidst opdateret

09.09.2019