Du er her

Klimatilpasning

Stevns Kommune sikrer sig mod klimaforandringer og oversvømmelser.

I Stevns Kommune arbejder vi med at tilpasse og sikre kommunen mod fremtidige klimaforandringer og oversvømmelser. Derfor har vi lavet en klimatilpasningsplan (pdf), hvor du kan finde en kortlægning af risiko for oversvømmelser i kommunen og få et overblik over, hvordan vi prioriterer vores indsats.

I marts 2019 godkendte udvalget for Plan, Miljø og Teknik Klima Handleplan 2018-2021 (pdf).

Værd at vide om klimatilpasningsplanen

Fold alle ud
 • Hvad er en klimatilpasningsplan?

  Formålet med klimatilpasningsplanen er at kortlægge de steder i kommunen, hvor problemerne med store regnmængder er størst, for på den måde kan vi prioritere og sætte ind med indsatser, der gør mest mulig nytte.

  Klimatilpasningsplanen skal bl.a. medvirke til at kvalificere den fysiske planlægning, så de øgede vandmængder ikke kun bliver en trussel, men også en mulighed for at skabe kvalitet. Det kan blandt andet ske ved at skabe byrum, hvor vand er et aktiv, som det f.eks. er tilfældet med regnvandsbassinet i Solgårdsparken og regnvandssøen i Hårlev Byskov.

  Klimatilpasningsplanen er baseret på:

  • et oversvømmelseskort, der viser hvilke områder i kommunen, som vi ud fra prognoserne vurderer, er mest udsatte, samt
  • et værdikort, som viser hvad skadesomkostningerne er i forbindelse med eventuelle oversvømmelser af f.eks. bygninger, veje, naturområder mv.
 • Hvor får jeg at vide om der er fare for oversvømmelser?

  Miljøministeriet og Forsikring & Pension har lavet et interaktivt kort, hvor du kan se, om dit område er i fare for at blive oversvømmet.

  De nye kort indregner al kendt viden om broer, rørlægninger under veje, vejes hældninger mv. og skulle derfor kunne giver et mere retvisende billede af, hvor vandet bevæger sig hen.

 • Hvordan kan jeg mindske faren for vandskader?

  Bolius' hjemmeside kan du finde gode råd og vejledning til, hvor du kan sikre dit hjem mod oversvømmelse.

  Stevns kommune har udgivet en folder om klimatilpasning på privat grund. Folderen giver dig et hurtigt overblik over de muligheder du som grundejer har for håndtering af regnvandet. Du kan finde folderen i trykt form på bibliotekerne og i borgerservice på Rådhuset i Store Heddinge.

  Styrelsen for dataforsyning og effektiviserings hjemmesiden kan du downloade dataene bag den såkaldte hydrologisk højdemodel, som viser, hvor vandet løber hen ved skybryd og stormflod.

Sidst opdateret

01.08.2019