Du er her

Vandværker - Almen vandforsyning

En almen vandforsyning er en vandforsyning, som forsyner mere end 9 husstande. Vandforsyningen har ofte flere boringer og et vandværk, hvor vandet behandles.

Der er 22 almene vandforsyninger i Stevns Kommune.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal almene vandforsyninger kontrollere vandet og kontrolprogrammet fastsættes i samarbejde med Stevns Kommune.

Kommunen er opdelt i forsyningsområder efter hvilke vandværker, der leverer vand til den enkelte ejendom.

Hvis du ønsker at blive tilsluttet et vandværk, kan du se på kortet herunder, hvilket vandværk, du skal have vand fra.

Værd at vide om vandforsyning

Fold alle ud
 • Stevns Kommunes vandforsyningsplan 2010-2020

  Stevns Kommune er opdelt i fire hovedområder omkring de fire største vandværker. Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig vandværker. Alle vandværker skal have mindst én nød- eller ringforbindelse til et andet vandværk. Alle ejendomme i Stevns Kommune ligger i et forsyningsområde til et alment vandværk dvs., at du har krav på vand, hvis du ønsker det.

  Vandforsyningsplan 2010-2020 (pdf)

 • Vandkvalitet

  Drikkevandet og råvandet (direkte fra boringen) kontrolleres efter et program, der er fastlagt i samarbejde med Stevns Kommune ud fra drikkevandsbekendtgørelsen. Programmets sammensætning afhænger bl.a. af, hvor meget vand vandværket udpumper til forbrugerne. Jo mere vand, jo flere analyser.

  Du kan typisk finde dit vandværks analyseresultater via vandværkets hjemmeside.

  Du kan også tjekke vandkvaliteten på GEUS' hjemmeside.

 • Takster

  Vandværkerne fastsætter taksterne ud fra vandværkets forventede udgifter og planer om udvidelse og forbedringer. Taksten er sammensat af en fast årlig takst og en takst pr. kubikmeter vand, man modtager. Når du skal tilsluttes et vandværk, skal du betale et tilslutningsbidrag, som er sammensat af et hovedanlægsbidrag, et hovedledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

  Stevns Kommune godkender taksterne for vandværkerne. Takstbladene kan oftest findes på vandværkernes hjemmeside.

  Takstblade for vandværker, der ikke har egen hjemmeside.

  Der er forskel på, hvad det koster at producere vand på de enkelte vandværker.

 • Tilsyn og kontrol

  Stevns Kommune har pligt til at føre tilsyn med vandværkerne efter drikkevandsbekendtgørelsen. I Stevns Kommune fører vi tilsyn med vandværkerne hvert 3. år.

  Ved et tilsyn gennemgår vi vandværkets installationer. Hvis der har været problemer med vandkvaliteten sætter vi særlig fokus på, hvad der er gjort for at sikre, at kvaliteten af vandet fremover er i orden. Vandværker med problemer med vandkvaliteten, store omlægninger o.l. vil få besøg oftere end andre.

 • Forureninger

  Hvis der konstateres en forurening på vandværket igangsættes der en undersøgelse – og hvis forureningen er af væsentlig grad informeres brugerne om eventuelle forholdsregler (f. eks. hvis vandet skal koges). Hvis du får besked om, at vandet skal koges, skal du følge nedenstående vejledning.

  Kogevejledning

  Du skal koge vandet inden du anvender det som drikkevand og til madlavning. Vi anbefaler derfor, at du ikke drikker vandet i 'rå' tilstand, dvs. vandet skal koges inden indtagelse.

  Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100º C i 1 minut, hvorved mikroorganismerne dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur og tid overholdes. Kaffe- og temaskiner opnår ofte kun 80º C, men den længere opvarmningstid kompenserer for dette. Ved brug af elkedel gives to opkog med 2-5 minutters mellemrum.

  Du må godt bruge vandet til kogning af kartofler, spaghetti o.lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt e.a. til fødevarerne). Du må ikke anvende vandet til skylning af salat eller andre rå grøntsager, i stedet kan du skylle med kogt vand.

  Du kan godt bruge vandet til bruse- og karbadning, men vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Brug ikke vandet til tandbørstning, brug kogt vand i stedet. Læg proteser o. lign. i kogt vand.

  Vandet er ikke egnet til opvask i hånden - brug kogt vand. Du kan benytte din opvaskemaskine, hvis der ved slutskyl opnås en temperatur af vandet på mindst 80°C.

  Undgå vask i hånden. Maskinvask ved temperatur ≥ 60°C vil være sikkert.

  Brug ikke vandet til vanding af grøntsager, du skal spise i rå tilstand – men gerne til rodfrugter og blomster m.m.

 • Vandrådet i Stevns Kommune

  Hovedparten af vandværkerne i Stevns Kommune arbejder sammen i vandrådet.

 • Indberetninger for vandværker

  Vandværkerne skal hvert år inden den 1. februar indberette oppumpede vandmængder og pejlinger.

  Indberetning af vandmængder og pejlinger

  Vedledning til vandværker

  Vejledning til erhvervsindvindere

Sidst opdateret

25.11.2021