Du er her

Affald & Genbrug

Du kan selv vælge størrelsen på din affaldsbeholder, og om du vil have den tømt hver uge eller hver anden uge. Det er URBASER, der står for at hente husholdningsaffald i Stevns Kommune.

Det er vigtigt, at du sorterer dit affald – affald er fuld af ressourcer. På genbrugspladserne sorterer vi i flere kategorier, og det er vigtigt, at du adskiller papir, pap, glas, farligt affald, plast og metal.  Du må godt komme karton i papirbeholderen. Det som er tilbage, er det vi kalder restaffald – det skal i din affaldsbeholder (udendørs skraldespand).

OBS: Vær opmærksom på, at der er op til 14 dages leveringstid på beholdere. Flytter du i et nybygget hus, skal du selv huske at bestille affaldsbeholderne, så de kan stå klar, når du flytter ind.

Værd at vide om affald

Fold alle ud
 • Hvor stor affaldsbeholder kan jeg få?

  Du kan vælge en affaldsbeholder på 140 eller 190 liter. Udlejningsejendomme, andelsboliger, ældreboliger, institutioner og andre ejendomme med et centralt affaldssted kan vælge containere på 660 liter.

  Du kan bestille en ny affaldsbeholder via selvbetjening eller ved at ringe til vores renovatør på tlf.: 56 25 05 50.

 • Hvor tit bliver min affaldsbeholder tømt?

  Du kan selv vælge, om din affaldsbeholder skal tømmes hver uge eller hver 14. dag, og du kan godt ændre på dit valg. Dog skal du minimum have den samme tømmefrekvens i 6 måneder, inden du kan skifte. Du vil få tømt affald på den samme ugedag, og renovatøren vil meddele dig, om det bliver i lige eller ulige uger. Det tager op til 14 dage, før ændringen træder i kraft.

 • Hvilke krav er der til placeringen af min affaldsbeholder?

  • Låget på affaldsbeholderen skal altid kunne lukkes.
  • Husk at pakke kattegrus, aske (fra f.eks. brændeovn eller grill), støvsugerposer, bleer og dyreekskrementer ind i poser, inden du smider det i beholderen.

  Krav til placering af beholder:

  • Du skal placere din affaldsbeholder et sted, hvor der er en frihøjde på 2,2 meter over beholderen – det gælder også for adgangsvejen til beholderen. Der må max være 25 meter fra bilens holdeplads til beholderen, og der skal være to meters frirum til eksempelvis din bil.
  • Der må max være en låge ind til beholderen, og den skal kunne åbnes nemt og forblive åben.
  • Underlaget på vejen til beholderen skal være fast, og der må ikke være trapper eller væsentlige stigninger.
  • Vejen til beholderen skal altid være ryddet, også i vinter halvåret.
  • Hjul og håndtag på beholderen skal vende mod skraldemanden.
  • Du skal sikre, at skraldemanden har adgang til affaldsbeholderen uden risiko for at blive forulempet af f.eks. hunde.
  • Hvis du ikke kan indrette adgangsforholdene korrekt, kan du sætte beholderen eller containeren ud til skel dagen før afhentningen.

  Se krav til adgangsvej:

  Tegning over adgangsforhold med måleangivelser for beholders fysiske placering

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

  Hvis du har ekstra affald, kan du købe ekstra affaldssække. Sækkene sælges i bundter á fem. Prisen er 200 kr. og dækker de fem sække, udlevering, afhentning og forbrænding samt administration. Du kan bestille sækkene hos URBASER.

 • Jeg har ikke fået tømt skrald!

  Hvis din affaldsbeholder, eller placeringen af beholderen, ikke lever op til vores krav, bliver den ikke tømt.

  Er din beholder ikke tømt, lægger skraldemanden en seddel (et skraldemandssuk) med årsagen. Læs kravene til din affaldsbeholder grundigt.

  Har du ikke fået tømt skrald, skal du kontakte RenoNorden (se kontaktoplysningerne nederst på siden) eller melde det via affaldonline.dk.

 • Kan jeg bestille vask af affaldsbeholderen?

  Nej, vi har ikke en ordning med vask af affaldsbeholdere i Stevns Kommune.

 • Hvad skal jeg gøre med papir, batterier, småt elektronik og glas?

  Papir

  Du kan få en papirbeholder i størrelserne 140 liter og 660 liter. Beholderen bliver tømt hver 6. uge.

  Du må kun benytte beholderen til papir som rudekuverter, aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger m.m. Er der andet affald i beholderen, f.eks. pap, plastik eller lignende, tømmer vi den ikke.

  Du skal aflevere pap på genbrugspladsen, hvor du også selv kan aflevere papir.

  Batterier

  Du kan aflevere dine brugte batterier på låget af papirbeholderen. Ordningen gælder alle mindre batterier, som almindelige batterier til legetøj og fjernbetjeninger, batterier fra høreapparater, mobiltelefoner og bærbare computere. Bilbatterier hører ikke ind under denne kategori. Dem skal du aflevere på genbrugspladsen.

  Du skal lægge batterierne på låget af papirbeholderen i en klar frysepose (max 4 liter). Skraldemændene samler batterierne sammen og afleverer dem til batteriernes producenter / importører - en såkaldt "producent-ansvars-ordning".

  Når du aflevere batterier, skal du huske:

  • posen skal være gennemsigtig, max fire liter og må ikke indeholde andet end batterier.
  • posen skal være lukket med en knude
  • posen skal lægges på låget af beholderen til papir
  • posen må IKKE bindes fast til håndtaget på affaldsbeholderen!
  • hvis du oplever problemer med, at posen blæser ned fra beholderen, må du vente med at lægge posen ud til indsamling, indtil der er flere batterier i posen.

  Småt elektronik

  Du afleverer småt elektronisk affald på låget af papirbeholderen. Små elektroniske apparater er alt, der er drevet af ledning, batterier eller solceller, og som kan være i en 4-liters frysepose. F.eks.:

  • Barbermaskiner
  • Mobiltelefon
  • Fødselsdagskort med lyd
  • Elektrisk legetøj
  • Ure
  • Hårtørrer
  • Cykellygter
  • Fjernbetjeninger
  • Små massageapparater
  • Glattejern
  • Computerudstyr
  • Elektrisk tandbørste
  • Lamper
  • Stavblender
  • Sko med lys

  Husk at tage batterierne ud, inden du afleverer dine små elektroniske apparater. 
  Sparerpærer, glødepærer, halogenspots og lysstofrør er ikke elektronik affald, men derimod farligt affald. Dem skal du aflevere på genbrugsstationen.

  Glas

  Du kan aflevere glas i glaskuberne som er opsat på P-pladser ved dagligvarebutikker og forsamlingshuse rundt om i kommunen. Alle typer flasker og glas kan genbruges. Du må aflevere både farvet glas og klart glas samt glasskår. Du skal tømme flasker og glas og meget gerne skylle dem. Du må gerne lade låg blive siddende på glasset. Ved at genbruge hele glas og flasker, sparer man 85% af energiproduktion.

  Du skal aflevere porcelæn, keramik, spejle, elektriske pærer og lignende på genbrugspladserne, for det kan ikke genbruges. Hvis du putter forkert affald i kuberne, kan det samlede indhold ikke genbruges.

  Du kan også aflevere glas på genbrugspladsen.

  Læs mere om genbrug af flasker og glas, og find ud af hvor glaskuberne står:

  Indsamling af flasker og glas i kuber (pdf)
  Genbrug af vinflasker (pdf)
  Liste over "flaskebobler" (pdf)

 • Må jeg smide karton i papirbeholderen?

  Ja, men husk, at der er forskel på pap og karton

  Du kan nemt kende forskel på pap og karton, da karton IKKE har bølger, når du river det over, men det har pap!

  Pap skal på genbrugspladsen.

 • Hvad koster det (takster)?

 • Jeg repræsenterer en forening og institution

  Foreninger og institutioner kan deltage i den kommunale renovationsordning. Hvis du vælger en anden renovationsordning, skal du sende dokumentation til Stevns Kommune med en kopi af aftalen med anden renovatør.

 • Hvordan betaler jeg?

  Tømningsafgift betales halvårligt og opkræves sammen med forbrugsafgifter.

 • Er der dage mit affald ikke hentes?

  Din renovationsarbejder holder fri den 25. december og 1. januar.

  Der hentes ikke dagrenovation den 25. december og 1. januar. På disse to dage afhentes dagrenovation i stedet i en af dagene op til eller en af de efterfølgende dage. På de øvrige helligdage afhentes affaldet som normalt.
  Datoen for afhentning på din adresse, kan ses i din tømmekalender.

 • Kan jeg bestille container til storskrald?

  Nej, vi har ikke en storskraldsordning i Stevns Kommune.

 • Hvordan kan man klage eller give feedback?

  Du kan klage ved at ringe til URBASER (se kontaktinformation nederst på siden) eller du kan skrive en besked via Affaldonline. 

Kontakt

Urbaser

Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup
Tlf.: 56 25 05 50

Sidst opdateret

27.03.2020