Du er her

Badebroer

Hvis du vil etablere en badebro, skal du først søge tilladelse hos Stevns Kommune.

Stevns Kommune er myndighed for bade- og bådebroer.

Behandling af ansøgning

Vi behandler ansøgninger efter reglerne i bekendtgørelsen om bade- og bådebroer, samt efter nedenstående retningslinjer vedtaget af Natur- og Miljøudvalget i juni 2009. 

Formål med retningslinjer

Formålet med retningslinjerne er især at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden og landskabet ved kysten, samt at sikre ensartet behandling af ansøgninger. Kyststrækningen har stor rekreativ værdi for kommunens borgere, der benytter strandene året rundt. 

Retningslinjer for badebroer

 • Genopførelse af en badebro, der ikke har været opsat i mere end 3 år, vil normalt blive betragtet som nyopførelse, der kræver fornyet behandling.  
 • En badebro må ikke være længere end 50 m, målt fra kystlinjen, dog kun ud til 1,5 m vanddybde ved broens yderende målt i forhold til daglig vande.
 • Der må ikke anbringes brohoveder eller sidebroer på badebroen, og broen skal være af almindelig karakter, dog eventuelt med platform, men uden badehus, læskærme og lignende.
 • Broen må ikke bruges til fortøjning af båd, og der må ikke anbringes både ophængt i spil.
 • Der vil som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til en badebro, hvis der i forvejen findes en offentlig tilgængelig bro inden for 150 m.
 • Der må ikke opsættes forbudsskilte eller etableres adgangshæmmende tiltag i forbindelse med en ny bro.
 • Broen må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens færdsel langs stranden.

Ansøgning om tilladelse til badebro:

Ansøgningsskema (pdf)

Ansøgning om tilladelse til badebro skal sendes til Stevns Kommune, gerne på mail til tekmil@stevns.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Oversigtskort med angivelse af bådebroens placering, samt matrikelnr.
 • Skitse/tværsnit af badebroen (evt. foto af tilsvarende bro).
 • Beskrivelse af broen: Materiale og dimensioner. 
 • Hvornår broen lægges ud om foråret og hvornår den tages ind om efteråret
 • Fuldmagt fra ejere af matriklen 

Ansøgninger om badebroer behandles konkret og individuelt. 

Sidst opdateret

12.04.2021