Referat

  • 544. Lukket dagsorden - Godkendelse (Lukket)

  • 545. Ansættelse af kommunaldirektør - Godkendelse

    Beslutning

    Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

    Kommunalbestyrelsen godkendte ØU's indstilling om ansættelse af Henrik Nielsen i den ledige stilling som kommunaldirektør.


  • 546. Udpegning af boligselskab - Godkendelse (Lukket)

  • 547. Underskriftsark (Lukket)