Referat

 • 1. Dagsorden for møde den 21. september 2020

  application/pdf icon dagsorden_for_udvalgsmoede_den_21._sep._2020_0.pdf

  Resume

  Dagsorden for møde den 21. september 2020

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. godkende dagsordenen.

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Steen S. Hansen

  Andreas Vestergaard Pedersen

   

  Dagsordenen blev godkendt

  Sagsfremstilling

   Dagsorden er vedhæftet som bilag

   

   

 • 2. Forslag til temaer til en boligpolitik

  application/pdf icon cases_til_droeftelse_af_boligpolitik_0.pdfapplication/pdf icon databilag_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_temaer_i_boligpolitikken_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_temaer_i_boligpolitikken_1.pdfapplication/pdf icon databilag_1-9.pdf

  Resume

  Drøftelse om forslag til temaer er dækkende (se bilag), herunder vurdere om nogle af temaerne skal slås sammen, indeholde mere eller mindre tekst eller om der skal tilføjes, ændres eller fjernes tekst.      

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Stevns Verdensmål at

  1. drøfte om forslag til temaer er dækkende
  2. drøfte om nogle af temaerne kan slås sammen
  3. drøfte om der skal tilføjes, ændres og/eller fjernes tekst

   

   

  Beslutning

   Deltog ikke:

   

  Steen S. Hansen

  Andreas Vestergaard Pedersen

   

  1. Det blev drøftet om forslag til temaer var dækkende
  2. Det blev drøftet om nogle af temaerne kunne slås sammen
  3. Det blev drøftet om der skulle tilføjes, ændres og/eller fjernes tekst

  (nye bilag af 23. & 24. sep. 2020 vedhæftet).

   

   

   

 • 3. Drøftelser af de enkelte temaer

  application/pdf icon forslag_til_droeftelser_af_de_enkelte_temaer_0.pdfapplication/pdf icon verdensmaal_0.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_de_enkelte_temaer_og_forslag_til_boligpolitikken.pdf

  Resume

  Udvalget skal drøfte forslag til de enkelte temaer og nå frem til en fælles forståelse og afklaring

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Stevns Verdensmål at

   

  1. drøfte forslag til de enkelte temaer og nå frem til en fælles forståelse og afklaring

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Steen S. Hansen

  Andreas Vestergaard Pedersen

   

   

  De enkelte temaer blev drøftet og der blev nået en fælles forståelse og afklaring. Se bilag: Beskrivelse af de enkelte temaer og forslag til boligpolitikken

 • 4. Verdensmål - drøftelse af anbefalinger

  application/pdf icon verdensmaal_.pdf

  Resume

  Udvalget skal komme med en række anbefalinger til temaer og konkrete tiltag der kan forelægges for PMT den 29. september 2020.  På udvalgsmødet den 26. august 2020 blev det besluttet at Lone Clausen og Jan Sørensen fremlægger på PMT mødet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at 

  1. foreslå en række anbefalinger til temaer og konkrete tiltag der kan forelægges for PMT den 29. september 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Steen S. Hansen

  Andreas Vestergaard Pedersen

   

   

  Der blev foreslået en række temaer og konkrete tiltag, der kan fremlægges til PMT den 29. sep. Se bilag -Verdensmål.

 • 5. Drøftelse af Borgerinddragelse

  application/pdf icon kommissorium_og_proces_for_ss17_stk_4_udvalg_maj_2020_0_0.pdfapplication/pdf icon udskrift_dagsordenspunkt_midtvejsstatus_18._december_2019_0.pdfapplication/pdf icon boligpolitik_igangsaettelse_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal drøfte borgerinddragelse og komme med gode ideer hertil samt bud på hvordan man får skabt en positiv debat om boligpolitikken og hvordan man får skabt en overordnet drøftelse af boligpolitikken mellem borgere og politikere.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. drøfte borgerindragelse og komme med gode ideer
  2. drøfte hvordan man får skabt en positiv debat om boligpolitikken
  3. foreslå hvordan man får skabt en overordet drøftelse af boligpolitikken mellem borgere og politikere

  Beslutning

   

  Deltog ikke:

   

  Steen S. Hansen

  Andreas Vestergaard Pedersen

   

   

  1. Det blev drøftet hvordan man kunne skabe en positiv debat om boligpolitikken
  2. Det blev drøftet hvordan man kan skabe en debat om boligpolitikken
  3. Det blev døftet hvordan man får skabt en overordet drøftelse af boligpolitikken mellem borgere og politikere

   

 • 6. Sammendrag og evaluering af mødet

  Resume

  Sammendrag og evaluering af mødet

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget formStevns verdensmål, at

   

  1. sammendrage hvad der er blevet drøftet på mødet
  2. evaluere på mødets form.

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Steen S. Hansen

  Andreas Vestergaard Pedersen

   

   

  1. Det blev sammendraget hvad der blev drøftet på mødet.
  2. Mødet blev evalueret