Referat

 • 1. Dagsorden for møde den 26. august 2020

  application/pdf icon dagsorden_26-08-2020_0.pdf

  Resume

  Dagsorden for møde den 26. august 2020

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. godkende dagsordenen.

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Niels Hejlskov

   

  Dagsordenen blev godkendt. Dagsordenen er vehæftet som bilag.

 • 2. Præsentation af Køge Kommunes boligpolitik

  application/pdf icon koege_-_boligpolitik_2009.pdfapplication/pdf icon koege_-planstrategi_2020.pdfapplication/pdf icon praesentation_boligprogram_til_verdensarvsudvalg_26082020.pdf

  Resume

  Køge Kommune vil ved Planchef Pia Nielsen præsentere deres Boligpolitik.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

  • tage oplægget til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Niels Hejlskov.

   

   

  1. Oplægget om boligpolitik blev taget til efterretning. Det på mødet viste oplæg er efterfølgende vedlagt referatet som bilag på sagen.

   

 • 3. Status på boligprogram for Stevns Kommune

  application/pdf icon boligprogram_0.pdfapplication/pdf icon praesentation_boligprogram_til_verdensarvsudvalg_26082020_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_temaer_i_boligpolitikken_20200819.pdf

  Resume

  Præsentation og drøftelse af Boligprogram i Stevns Kommune

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

  • at tage status for boligprogram for Stevns Kommune til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Niels Hejlskov

   

  Status for boligprogram for Stevns Kommune blev taget til efterretning. Det på mødet viste oplæg er efterfølgende vedlagt referatet som bilag på sagen.

 • 4. Boligpolitik for Stevns Kommune

  Resume

  Gruppearbejde og diskussion om boligpolitik i Stevns Kommune

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

  • at gruppearbejde og diskussion om boligpolitik tages til efterretning og
  • at der udarbejdes anbefalinger til en boligpolitik for Stevns Kommune

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Niels Hejlskov

   

  1.Gruppearbejde og diskussion blev taget til efterretning

  2. Udvalget besluttede at der skal afholdes et ekstra møde for færdiggørelse af anbefalingerne til boligpolitikken. Mødet afholdes den 21. september 2020.

   

 • 5. 12. september - roller og program for Verdensmålsdagen

  application/pdf icon program_for_inspirationsdagen_den_12._sept._2020.pdf

  Resume

  Arbejdsopgaver og Program for Inspirationsdagen den 12. september gennemgås.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

  • at roller og program for Inspirationsdagen den 12. sept. 2020 tages til efterretning

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Niels Hejlskov

   

  Roller og program for Inspirationsdagen den 12. sept. blev taget til efterretning. Det viste program er vedlagt referatet som bilag på sagen.

 • 6. Sammendrag fra møde

  Resume

  Sammendrag på mødet og evaluering af mødets form

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

   

  1. sammendrage hvad der er blevet drøftet på mødet
  2. evaluere på mødets form.

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Niels Hejlskov

   

  1. Sammendrag fra mødet udskydes til næste møde i udvalget, som afholdes ekstraordinært den 21. september 2020.

  2. Mødet blev evalueret og Lone Clausen, Kasper Brokøb og Jan Sørensen vil repræsentere udvalget til temadebat i PMT den 29. sept. 2020