Referat

 • 1. Dagsorden -godkendelse

  application/pdf icon program_for_moede_i_udvalget_for_stevns_verdensmaal_0.pdf

  Resume

  Dagsorden for møde den 3. marts 2020

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. godkende dagsordenen.

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Lone Clausen

  Jan E. Sørensen

  Steen S. Hansen

   

  Dagsordenen blev godkendt.

   

 • 2. Tilbagemelding på vision om biodiversitet

  application/pdf icon midtvejsstatus_revideret_december_2019_0.pdf

  Resume

  Tilbagemelding på Vision om biodiversitet fra medlemmerne i Udvalget

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. tage drøftelse om vision til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Lone Clausen

  Jan E. Sørensen

  Steen S. Hansen 

  1.  Udvalgsmedlemmernes visioner om biodiversitet blev drøftet. Anbefalinger til vision vil ligge færdigt til næste møde.  

  Sagsfremstilling

  De 4 visioner fra Midtvejsstatus (vedhæftet) skal konkretiseres fra vision til virkelighed. På dette møde drøftes vision: "I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen".

  Som inspiration vil der på mødet være et oplæg fra kommunens naturvejleder om biodiversitet og herefter drøftes udvalgsmedlemmernes oplæg og bud på, hvordan visionen kan udfoldes og hvad der skal til af konkrete tiltag.

   

 • 3. Oplæg om biodiversitet

  application/pdf icon 40-danske-traeer-og-buske.pdfapplication/pdf icon biodiversitet_verdensmaal_oplaeg.pdf

  Resume

  Kommunens naturvejleder, Rasmus Brix Elvekjær, vil som inspiration holde et oplæg om biodiversitet

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. tage oplægget om biodiversitet til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Lone Clausen

  Jan E. Sørensen

  Steen S. Hansen

   

  1. Oplægget blev taget til efterretning. Oplægget og publikation om danske træsorter og buske er vedhæftet.

  Sagsfremstilling

  Som inspiration til at konkretisere visionen om mere natur holder kommunens naturvejleder et oplæg om biodiversitet.

 • 4. Kommuneplanlægning

  application/pdf icon udvalget_for_stevns_verdensmaal_-_3.marts_2020_oplaeg.pdfapplication/pdf icon praesentation.pdf

  Resume

  Oplæg om kommuneplan og lokalplanlægning med henblik på planlægningsmæssige tiltag for at skabe mere natur

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns verdensmål, at

   

  1. tage oplæg om kommuneplanen og lokalplanlægningen til efterretning
  2. drøfte mulighederne for planlægningningsmæssige tiltag for at skabe mere natur
  3. drøfte udvalgsmedlemmernes konkrete bud på at få skabt mere og vildere natur

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Lone Clausen

  Jan E. Sørensen

  Steen S. Hansen

   

  1. Oplæg om kommune- og lokalplanlægning blev taget til efterretning.
  2. Planlægningsmæssige tiltag for at skabe mere natur blev drøftet.
  3. Udvalgsmedlemmernes konkrete bud på at få skabt mere natur blev drøftet. 

  Sagsfremstilling

  Kommuneplanlægger, Louise Halkjær Petersen, vil gennemgå kommuneplanen som planlægningsværktøj i forbindelse med de muligheder, der er for at planlægge for mere natur i boligområderne og en mere vild natur i det åbne land. Medlemmerne af udvalget har inden mødet orienteret sig om mulighederne i Kommuneplan 2017.

   

  Efterfølgende drøftes oplægget og udvalgsmedlemmernes mere konkrete bud på, hvordan der bl.a. kan etableres mere og vildere natur. Hvert udvalgsmedlem vil på mødet udarbejde et kort skriftligt oplæg til drøftelse.

   

 • 5. Program for Inspirationsdag den 21. marts

  application/pdf icon program_inspirationsdag_verdensmaal_status26220_0.pdf

  Resume

  Program og opgaver for Inspirationsdagen den 21. marts 2020 gennemgås

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. tage programmet og opgaver til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Lone Clausen

  Jan E. Sørensen

  Steen S. Hansen

   

  1. Program og opgaver for inspirationsdagen blev gennemgået og taget til efterretning. Drejebog for opgaver sendes til udvalgsmedlemmerne.

  Sagsfremstilling

  Lørdag den 21. marts kl. 10-14, inviterer udvalget for Stevns Verdensmål til en spændende dag om FN’s 17 verdensmål på Store Heddinge skole. Program og opgaver for Inspirationsdagen den 21. marts gennemgås og deles ud.

 • 6. Sammendrag fra mødet

  application/pdf icon referat_fra_moede_i_stevns_verdensmaal_den_03-02-2020.pdf

  Resume

  Sammendrag på mødet og evaluering af mødets form

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Stevns verdensmål, at

   

  1. sammendrage hvad der drøftes på mødet
  2. evaluere på mødets form.

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

   

  Lone Clausen

  Jan E. Sørensen

  Steen S. Hansen

   

  1. Sammendrag fra mødet er vedhæftet.
  2. Mødet blev evalueret.  

  Næste møde afholdes den 22. april i Hårlev Sundhedscenter.