Referat

 • 209. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 29. januar 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Varly Jensen (O) Mogens Haugaard (N) ønskede en drøftelse om lovligheden af at afholde det aktuelle ØU-møde med deltagelse af medlemmer via telefon/facetime. Måske skulle KB godkende denne afvikling?

   

  Borgmesteren m.fl. oplyste, at mødets afvikling er lovligt efter Styrelseslovens bestemmelser.

  Ønsker et medlem/parti en KB-behandling af spørgsmålet kan sag fremsendes til behandling.

 • 210. Køb af landbrugsjord B

  Beslutning

  Et flertal (A+V+C+N) godkender indstillingen.

  1 medlem (O) tager forbehold.

 • 211. Underskriftsark (Lukket)