Referat

 • 1. Dagsorden for Stevns Verdensmål

  application/pdf icon partnerprogram_stevns_klint_og_verdensmaal3.pdfapplication/pdf icon midtvejsstatus_revideret_december_2019.pdf

  Resume

  Program for mødet

  Indstilling

  Teknik& Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. tage programmet for mødet til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  • mødet blev holdt på Rødvig Kro
  • vision blev drøftet
  • borgerworkshop blev drøftet
  • oplæg fra Rødvig Kro om deres arbejde med FN's 17 verdensmål blev taget til efterretning og drøftet
  • oplæg fra Verdensarv Stevns om deres arbejde med FN's 17 verdensmål blev taget til efterretning og drøftet (oplæg vedlagt)
  • Midtvejsstatus blev drøftet
  • foreløbige anbefalinger til møde den 18. december 2019 i KB via PMT blev drøftet
  • I Midtvejsstatus er sammendraget hvad der blev drøftet på mødet (revideret Midtvejsstatus vedhæftet)

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Program

   

  Mødetidspunkt og sted:

  Kl. 17 på Rødvig Kro

  Formand for Udvalget for Stevns Verdensmål, Line Krogh Lay, byder velkommen

  17.10 Vision drøftes – hvordan omsættes de 4 spor i visionen i udvalgets videre arbejde  

  18.00 Borgerworkshop til marts

  18.30-19.30 Spisning

  19.30-19.45 Oplæg ved Rødvig Kro om deres arbejde med FN’s verdensmål

  19.45-20.00 Oplæg ved Tove Damholt om verdensarven i Stevns Kommune

  20.00-20.15 Midtvejsstatus

  20.15-20.45 Foreløbige anbefalinger  

  20.45-21.00 Sammendrag fra mødet

   

 • 2. Vision drøftes

  application/pdf icon stevns_verdensmaals_vision_4_11_19.pdf

  Resume

  Det skal på mødet drøftes om der er tekst i visionen, som skal omformuleres, fjernes eller tilføjes i ”Vision Stevns 2030”, så den kan fremstå som foreløbige anbefalinger

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. drøfte om der er tekst i visionen, som skal omformuleres, fjernes eller tilføjes i ”Vision Stevns 2030”, så den kan fremstå som foreløbige anbefalinger. 

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  Visionen blev drøftet og omformulet til nedenstående:

   

  ·        I 2030 trives Stevns borgerne i bæredygtige, drivhusgas-neutrale, grønne boliger. Der er høj aktivitet i de mange sociale-kulturelle og

  produktive fællesskaber.

   ·        I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i

  bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen.

   ·        I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig

  drivhusgas-neutral transport.

   ·        I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.

   

  Sagsfremstilling

  Siden første møde i august er der blevet arbejdet målrettet med visionen for udvalgets arbejde. Visionsarbejdet har bestået af mange forskellige elementer og har fungeret som en rød tråd igennem alt hvad udvalget har beskæftiget sig med på de første 5 møder. På møde den 14. november blev der arbejdet med at finde ind til en vision for udvalgets arbejde og nedenstående blev det færdige resultat på mødet.

  Det skal på mødet drøftes om der er tekst i visionen, som skal omformuleres, fjernes eller tilføjes i ”Vision Stevns 2030”, så den kan fremstå som foreløbige anbefalinger. 

   

 • 3. Workshop marts

  Resume

  Drøfte indhold af workshop for borgerne i Stevns Kommune i marts

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Stevns verdensmål, at

   

  1. drøfte indhold af workshop der skal afholdes i marts 2020

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Steen Hansen

   

  Workshoppen blev drøftet.

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommisoriet for Stevns Verdensmål, skal der afholdes en Borgerworkshop i foråret 2020. Workshoppen skal skal bl.a. "omhandle hvordan man selv kan tænke de 17 verdensmål ind i ens eget lokale boligområde" (Kommisoriet).

   

  Der inviteres bredt ud til erhvervsliv, byggefællesskaber og borgere til den kommende Borgerworkshop, så det foreløbige arbejde i udvalget kan formidles og der samtidig kan indsamles ideer til inspiration.

 • 4. Oplæg om arbejdet med FN's verdensmål

  Resume

  Oplæg ved Rødvig Kro om deres arbejde med FN's verdensmål

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. tage oplæg om kroens arbejde med FN's verdensmål til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  Oplægget blev taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Som en del af de foreløbige anbefalinger, er det et ønske, at skabe flere lokale arbejdspladser bl.a. i turistbranchen og få kendskabet til verdensmålene bredt ud til erhvervslivet, borgerne og turisterne.

 • 5. Oplæg om verdensarven

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. tage oplægget til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  Oplægget blev taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Oplæg om erhvervssporet for Stevns Klint UNESCO verdensarv fremlægges ved Tove Damholt.

 • 6. Midtvejsstatus på udvalgets arbejde

  application/pdf icon midtvejsstatus-december_2019.pdf

  Resume

  Midtvejsstatus for udvalgets arbejde drøftes og foreløbige anbefalinger til PMT den 18. december 2019 udarbejdes

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. drøfte Midtvejsstatus og
  2. komme med foreløbige anbefalinger til PMT

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  Midtvejsstatus og foreløbige anbefalinger blev drøftet

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommisoriet for udvalgets arbejde skal der til Kommunalbestyrelsens møde i december fremlægges en status på udvalgets arbejde. Udvalget kan indstille de foreløbige anbefalinger til PMT, som herefter kan indstille dem til Kommunalbestyrelsen.

   

  På mødet den 11. december drøftes Midtvejsrapporten og udvalget kommer med foreløbige anbefalinger til Kommunalbestyrelsen via Plan, Miljø & Teknik. 

   

 • 7. Sammendrag fra mødet

  Resume

  Opsamling på mødet og evaluering af mødets form

  Indstilling

  1. sammendrage hvad der drøftes på mødet
  2. evaluere på mødets form

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  1. Udvalget har i Midtvejsstatus sammendraget hvad der blev drøftet på mødet. Midtvejsstatus indstillet til KB via PMT den 18. december 2019.
  2. Afventer punktet

   

   

  Sagsfremstilling

  Udvalget udarbejder i fællesskab en beskrivelse af hvad der bliver drøftet på dagens møde, hvad der aftales og hvad der skal ske på det kommende møde.