Referat

 • 51. Godkendelse af dagsorden

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. dagsorden godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Dagsorden godkendt.

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden.

 • 52. Økonomisk overblik pr. december 2018

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._december_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2018:

  1. Lokaletilskud 76.728,43 kr.
  2. Aktivitetstilskud 27.611,01 kr.
  3. Løn tilskud til aftenskolerne 68.754,68 kr.
  4. Lokaletilskud for aftenskolerne -42.875,00 kr.
  5. Uddannelsespuljen 76.786,86 kr.
  6. Udviklingspuljen 800,00 kr.

  Totalt set er der 130.219,12 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.
  Der er afsat 100.000,00 kr. fra bufferpuljen til kampsport.

 • 53. Løn - og lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende aftenskoler 2019

  application/pdf icon aftenskolernes_loen_og_lokaletilskud_2019_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. de små aftenskoler modtager 100 % i løntilskud for 2019 jf. tidligere praksis, og Folkeoplysningsudvalget tager stilling til hvilken a/conto tilskudsprocent de øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager i løntilskud for 2019.
  2. ansøgninger til lokaletilskud for 2019 imødekommes med 75 % i a/conto tilskud. Budgettet bliver overskredet med 39.951,19 kr., som vil blive finansieret af regulering af løntilskud for 2018.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Indstilling imødekomet. Folkeoplysningsudvalget ønsker en halvårlig status fra aftenskolerne, så der er mulighed for at korrigere i tilskudene.
  2. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget løn-og lokaletilskudsønsker for 2019 fra aftenskolerne.

  Tilskudsønsker på både løn og lokale er rimeligt stabile i forhold til 2018. Det til trods, er det ikke muligt at kunne yde 100 % tilskud til de store aftenskoler.

   

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven kapitel 7 Tilskud til private lokaler m.v.- §23.

  §23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Økonomi

  Aftenskolernes løn- og lokaletilskud.

 • 54. Lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende foreninger 2019

  application/pdf icon skema_lokaletilskud_2019_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. der tages stilling til hvilken a/conto tilskudsprocent de godkendte folkeoplysende foreninger modtager for 2019.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. De godkendte folkeoplysende foreninger modtager 78 % i a/conto lokaletilskud for 2019.

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget lokaletilskudsønsker for 2019 fra alle de godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.

  Følgende foreninger plejer at søge om lokaletilskud, men har ikke søgt i år:

  • Rødvig Gymnastik og Idrætsforening ønsker ikke tilskud, da de ikke længere benytter sig af Harmonien.
  • Strøby Rideklub ønsker ikke tilskud, da foreningen ophører i 2019.

  Økonomi

  Lokaletilskud 2019

 • 55. SHS Stevns - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon shs-_stevns_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maskimalt tilskud på 24.853,50 kr.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  SHS - Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

  • Svømme grunduddannelsen
  • 2 x Underviserprøven
  • 2 x DGI - Aqua Fitness
  • 4 x Bassinprøven
  • Make Sport Happen
  • Absalon
  • DGI - ORC
  • 2 x DGI - Aqua Inspiration
   (Priserne for ovenstående kurser kan ses i vedlagte bilag.)

  Som begrundelse for de ansøgte beløb lægges følgende til grund:

  Svømningens grunduddannelse: Den grundlæggende uddannelse for trænere/instruktører for at kunne udføre jobbet som svømmetræner/instruktør

  Underviserprøven: Livredderprøve for unge under 16 år. Trænere/instruktører under 16 år og hjælpetrænere gennemgår og består underviserprøven for at kunne overholde sikkerhedskrav.

  Bassinprøve: Livredderprøve for trænere/instruktører. For at opretholde sikkerheden i forbindelse med undervisning af svømmere i Stevnsbadet. Foreningen har erfaring med, at kontinuerlig undervisning og årlig gennemførelse af bassinprøven hos SHS-Stevns trænere/instruktører har reddet svømmere fra drukning i Stevnsbadet.

  Make Sport Happen: Landsdækkende ungdomslederuddannelse i Dansk Idræts Forbund, der lærer ungdomsledere at planlægge, udføre og gennemføre aktiviteter for børn og unge. Som afslutning på kurset skulle ungdomsledernes initiativ fremlægges for og vurderes af fire formænd fra forskellige foreninger mhp. at understøtte ungdomslederens mulighed for at kunne gennemføre projektet.

  Absalon: Diplom modul i ledelse for svømmeskoleleder. Der findes ikke en egentlig lederuddannelse i idrætsregi og derfor har klubben valgt at udvikle svømmeskolelederen ad denne vej. Modulet var ledelse og samarbejde – som svømmeskolelederen har god brug for i det daglige med bl.a. 14 nye trænere/hjælpetrænere, der skal samarbejde om at udføre svømmeundervisning af børn og unge i SHS-Stevns.

  DGI ORC: Nyt initiativ – som følge af Make Sport Happen – Ocean Rescue Camp, hvor børn og unge bl.a. lærte selvredning, livredning og samarbejde i og ved vand. Det blev udført i samarbejde med DGI og krævede øget sikkerhed, herunder tilstedeværelse af livreddere fra SHS-Stevns.

  DGI Aqua Inspiration: Fælles DGI/SVØM inspirationsseminar for både ledere og trænere. På seminaret præsenteredes bl.a. nye tiltag til livredning i undervisningen, nyeste viden indenfor undervisning i svømning og erfaringer indenfor ledelse af frivillige.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 35.505,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 56. Store Heddinge Boldklub - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon store_heddinge_boldklub_0.pdfapplication/pdf icon store_heddinge_bold_klub_1.pdfapplication/pdf icon store_heddinge_bold_klub_2.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 4.956,00kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Store Heddinge Boldklub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til kurserne Intro til Futsal, DBU M1-træner og dommerkursus.

  Futsal:
  Navnet “futsal” er en sammentrækning af de portugisiske ord “Futbol de saläo” og spanske “fútbol sala”, der kort sagt betyder indendørs fodbold!
  På kurset introduceres du til det, som er det særlige og grundlæggende ved Futsal. Du lærer at bibringe kendskab til futsal og belyse, hvordan mange futsal-tekniske og -taktiske færdigheder kan overføres til fodbold.

  M1:
  På kurset arbejdes der primært med målmandens grundlæggende tekniske færdigheder. Vi går i detaljer med tingene, således at du er godt klædt på til at undervise unge målmænd.
  På kurset lærer man, at give målmandstrænere mulighed for at kunne vurdere en målmands tekniske færdigheder på baggrund af træning og kamp, og at få kendskab til målmandsspillets udvikling henover alder og niveau. Ydermere er der fokus på at give deltagerne mulighed for bedre at kunne planlægge og udføre en kvalificeret målmandsteknisk træning, og at deltagerne erhverver sig færdigheder og metoder til brug for en individuel udvikling/træning.

  Dommerkursus:
  Fodboldloven er det primære indhold i den teoretiske del af undervisningen.
  På dagen er der praktisk betonede emner med følgende indhold: Praktisk dommergerning, opvarmning, praktisk træning og dommerens virkemidler, grundlæggende ledelse herunder placering, dommeren som leder, kommunikation, gruppearbejde og praktiske vink.

  Nytteværdien af ovenstående kurser er, at Store Heddinge Boldklub får flere frivillige, der kan dømme fodboldkampe, bedre målmandstræning samt trænere der kan videregive træningsmetoder i Futsal til foreningens medlemmer.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 7.080,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 57. Modeljernbaneklubben Stevnstoget - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon modeljernbaneklubben_stevnstoget_1.pdfapplication/pdf icon modeljernbaneklubben_stevnstoget_2.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 1.610,00 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech og Orla Nielsen.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Modeljernbaneklubben Stevnstoget søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til at sende tre foreningsmedlemmer på begynderkursus i Faller Digital.

  Kursets formål er, at opnå viden og forståelse af teknikken i opsætning af Faller digital bilbane. Kurset skal videregive de lærte færdigheder til modeljernbaneklubbens øvrige medlemmer, så de sammen kan indbygge Faller digital bilbane i deres modelbane anlæg.

   

  • 3 x Faller Digital begynderkursus á 300,00 kr.
  • Ydermere søger Modeljernbaneklubben om kursusmaterialer på i alt 1.400,00 kr.. Beløbet dækker for kursusmaterialer for alle tre deltagere.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 2.300,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 58. AIK 65 Gymnastik - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon aik_65_gymnastik_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt 14.273,00 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  AIK 65 Gymnastik søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

  • Børnegymnastik med succes á 750,00 kr.
  • Spring sikker Måtte og Trampet á 4.445,00 kr.
  • Spring sikker Måtte og Trampet 1 á 3.195,00 kr.
  • Boost Trivslen Uddannelse for alle instruktører á 12.000,00 kr.

  Et af AIK 65 Gymnastiks mål for 2018 er at forbedre og udvikle gymnastikforeningen til at kunne tage bedre hånd om børn i udsatte situationer – Derfor er de i gang med handleplan for foreningen med et samlet instruktørkursus fra DGI som hedder Boost trivslen – inkluderende idrætsmiljø.

  Et tredje mål er at give sikker gymnastik på foreningens springhold. AIK 65 Gymnastik kæmper hele tiden med at finde dygtige og unge instruktører til deres springhold. Med springgrav er det vigtigt for foreningen, at de er dygtige og uddannede. De unge mennesker, der har disse hold, er forbilleder for foreningens børn.

  Til sidst har foreningens børne hold kæmpe tilslutning. AIK 65 Gymnastik har flere hold, som er fuldt bookede hele tiden. Foreningens instruktører er ofte nogen, som har haft holdende i flere år, og de har brug for ny inspiration for at holde gnisten.

   

  Den samlede kursusugift foreningen søger om tilskud til er i alt 20.390,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 59. STG/ Vallø - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon stg_valloe_0.pdfapplication/pdf icon stg_valloe_1.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 6.447,00 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  STG/Vallø søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DGI's løbertræner kursus og Konceptlap's facebook kursus.

  DGI's løbetræner kursus:
  Foreningen ønsker, at uddanne deres to instruktører til at kunne varetage løbetræningen i foreningen. Kurset omhandler følgende emner på 5-10 km. distancen: Pulstræning og løb efter pulszoner, træning gennem korrekt ernæring, mindske smerter gennem korrekt løbestil og effektiv træning gennem polariseret løbetræning.

   

  Konceptlaps Facebook kursus:
  Facebook kurset har til formål at træne de PR-ansvarlige i klubben i, at styrke synligheden og rækkevidden på Facebook, med henblik på bedre markedsføring af klubben og derved bedre medlemshvervning. Kurset giver indblik i, hvordan mediet fungerer, og der bliver vist eksempler på, hvordan det kan anvendes i praksis.

  Der bliver instrueret i, hvordan medlemmerne og trænerne inkluderes i arbejdet med Facebook, samt hvordan fotos og tekst tages og skrives optimalt. Kurset slutter, som en workshop, hvor der bliver arbejdet med idéer og forslag til konkrete opslag på STG Valløs Facebookside. Ydermere er formålet, at blive klogere på lovgivningen omkring offentliggørelse af billeder af foreningens medlemmer samt andre i hallen. Derudover lærer foreningen om, hvordan de bedst kan få fat i de unges opmærksomhed for sporten igennem de sociale medier.

  Nytteværdien af DGI's løbetræner kursus er, at STG/Vallø får dygtige instruktører, som kan varetage foreningens løbehold. Som samfundsborgere i kommunen tilsikrer foreningen at skader minimeres, samtidig med at det forøger folkesundheden generelt i kommunen.

  Nytteværdien af Facebook kurset, er at sikre en lovlig markedsføring, samt at gøre borgerne opmærksom på de sundhedsfremmende aktiviteter Hårlev tilbyder på Stevns.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 9.210,00 kr.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 60. Eventuelt

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Orientering taget til efterretning.
  2. Orientering taget til efterretning.
  3. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:
   Stevns Tri Klub
 • 61. Godkendelse af tillægsdagsorden

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. tillægsdagsorden godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Tillægsdagsorden godkendt.

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af tillægsdagsorden.

 • 62. Rideklub Strålen - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon rideklub_straalen_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70 %. Det vil sige et maksimalt tilskud på 3.482,5 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Hans C. Bech.

  1. Indstilling ikke imødekommet, da Folkeoplysningsudvalget skønner, at ansøgningen tilhører social- og sundhedsområdet, idet kurset er målrettet behandlere.

  Sagsfremstilling

  Rideklub Strålen søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Innowells psykologi kursus(viden i basal psykologi og kommunikation).

  Formålet med kurset i psykologi er, at foreningens underviser får et bedre kendskab til den psykologiske verden samt en bedre kommunikation med eleverne.

  Kurset indeholder følgende emner:

  • Psykologi i et overordnet perspektiv: Den mangfoldige psykologi.
  • Psykologiske retninger: Personligheds psykologi, psykoanalyse, behaviorisme, kognitiv psykologi, neuropsykologi og socialpsykologi.
  • Kommunikation: Et overordnet perspektiv på kommunikation og konflikthåndtering, kommunikation og relation.
   Det drejer sig om at få indsigt og om at udtrykke det negative budskab positivt.
   Hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kommunikation, konflikter. Stress, livsforandringer og arbejdsliv, samt kultur og kulturforskelle er også en del af dette emne.

  Kursets nytteværdien er, at Rideklub Strålen får en helstøbt underviser, der kan kommunikere bedre med børn og forældre, samt en underviser der er selvstændig og kan tage ansvar. 

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 4.975,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen