Referat

 • 43. Godkendelse af dagsorden

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. dagsorden godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen

  1. Dagsorden godkendt.

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden.

 • 44. Økonomisk overblik pr. november 2018

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._november_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2018:

  1. Lokaletilskud 76.728,43 kr.
  2. Aktivitetstilskud 27.611,01 kr.
  3. Løn tilskud til aftenskolerne 68.754,00 kr.
  4. Lokaletilskud for aftenskolerne -42.875,00 kr.
  5. Uddannelsespuljen 87.322,36 kr.
  6. Udviklingspuljen 800,00 kr.

  Totalt set er der 130.219,12 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 45. Fastsættelse af mødeplan for 2019

  application/pdf icon forretningsorden_godkendt_af_fou_den_5_marts_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. mødeplan for 2019 tilrettelægges efter Folkeoplysningsudvalgets ønsker og derved godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen

  1. Mødeplanen fastlægges til Folkeoplysningsudvalgets møde i december.

   

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalget fastlægger en møderække for det kommende år i henhold til forretningsorden.

 • 46. Kampsportscenter på Stevns, ansøgning om økonomisk støtte

  application/pdf icon det_nye_barn_paa_stevns_en_perle_af_et_vidunder_ski_stevns_kamp_idraets_hus.pdf

  Resume

  Ji-Sig Taekwondo Stevns har p.t. til huse på Hotherskolen i en gammel gymnastiksal med betonunderlag. De har siden deres opstart i 2013 været på fem forskellige lokaliteter.

  Stevns Wuzuquan Academy (Kung Fu) har til huse i Hellestedhallens gymnastiksal med trægulv

  Muay Thai Stevns har til huse i Hellestedhallen og i Hårlevhallen og slæber udstyr med frem og tilbage.

   

  Alle tre foreninger har behov for faldunderlag som skummåtter, idet der er fald i kampsport.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med op til 100.000,00 kr.
  2. at beløbet tages fra 2018 budgettet, til brug i 2019.

  Beslutning

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen

  1. Ansøgningen imødekommet med 100.000,00 kr.. Ydermere forventer Folkeoplysningsudvalget, at foreningerne søger yderligere fonde.
  2. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget henvendelse fra Ji-Sig Taekwondo Stevns, Muay Thai Stevns og Stevns Wuzuquan Academy (Kung Fu) med en anmodning om at oprette et kampsportscenter i Hårlevhallens klubhus.

   

  Alle tre foreninger har p.t. til huse i lokaler, der ikke er optimale til kampsport bl.a. pga. faldunderlaget. Dette vil kunne imødekommes ved at indrette nogle særskilte lokaler, som bl.a. yoga også vil få gavn af. Foreningerne er selv gået sammen om, at tænke nogle tanker omkring de faciliteter, der er i Stevns Kommune, hvor den bedste placering i forhold til offentlig transport m.m. er Hårlev, da der samtidig er nogle lokaler, der ikke bliver udnyttet optimalt mht. belægningsgrad.

  I dag er det kun dagplejen, der benytter klubhuset i Hårlev. De er der torsdag og fredag i dagtimerne. Resten af ugen står lokalerne tomme i den ende af klubhuset, hvor dagplejen er. Den modsatte ende af huset benyttes flittigt af Hårlev BK, hvor de benytter omklædningsfaciliteterne samt opbevaringsfaciliteter.

   

  De tre kampsportsforeninger har gjort sig nogle tanker omkring, hvordan de kan udnytte klubhuset, som det er nu. Dette kan ses i vedhæftede bilag, der er et referat fra deres møde den 3. juni 2018. Der lægges op til, at der benyttes de nuværende faciliteter, men ved nærmere inspektion står det klart, at der er for lavt til loftet samtidig med, at der er for få kvadratmeter.
  Foreningerne er derfor gået sammen om at søge fonde til finansiering af en tilbygning. Tilbygningen vil således stadig give mulighed for at omklædning, køkkenfunktion og klublokale, der allerede er i huset kan udnyttes.

   

  Kultur & Fritid bistår foreningerne med ansøgninger. Foreningerne lægger selv håndværksmæssige arbejdstimer samtidig med, at foreningerne ønsker, at ansøge Folkeoplysningsudvalget om et tilskud.

   

  Det er for tiden ved at blive undersøgt hos Teknik & Miljø, om det er muligt at bygge ved klubhuset.

  Økonomi

  Bufferpulje folkeoplysende område 2018

 • 47. Stevnsprisen 2018

  application/pdf icon stevns_tri_klub.pdfapplication/pdf icon leif_nielsen.pdfapplication/pdf icon kim_kaehne.pdfapplication/pdf icon eigil_ingemann_andreasen.pdfapplication/pdf icon rikke_ackeemann.pdfapplication/pdf icon johnny_andersen.pdfapplication/pdf icon the_norrmans_.pdfapplication/pdf icon birte_rasmussen.pdfapplication/pdf icon turistinformationen_i_roedvig_.pdfapplication/pdf icon mogens_haugaard_nielsen_0.pdfapplication/pdf icon pernille_worm_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. modtager af Stevnsprisen 2018 udvælges ud fra de indstillede kandidater.
  2. der nedsættes en arbejdsgruppe, der forestår de praktiske detaljer omkring arrangementet.
  3. der fastsættes et tidspunkt for uddeling af Stevnsprisen den 12. december 2018.
  4. der fastsættes en max pris for indkøb af lokal kunst til modtager af Stevnsprisen 2018.

  Beslutning

  1. Johnny Andersen modtager Stevnsprisen 2018 for sin store frivillige indsats i sit lokalområde i Hårlev og for Frivillighedscenteret, alt sammen til gavn for mange foreninger.
  2. Jørgen Larsen, Kurt Jacobsen og Yasmina Zacares.
  3. Torsdag den 13. december 2018 kl. 19.00
  4. 2.000,00 kr.

  Sagsfremstilling

  Der har i oktober måned været annonceret efter kandidater til Stevnsprisen 2018.

  Kultur & Fritid har modtaget følgende indstillinger:

  • Finn Barlach, Per Nørgaard og Arne Manley/ Turistinformationen i Rødvig
  • Birte Rasmussen/ Store Heddinge
  • Anna og Lars Norrman/ The Norrmans
  • Johnny Andersen/ Hårlev Borger- & Erhvervsforening
  • Rikke Ackeemann/ Stevnen
  • Eigil Ingemann Andreasen/ kst. sognepræst
  • Kim Kaehne/ STI, St. Tårnby Forsamlingshus og vandværket
  • Leif Nielsen/ Hårlev
  • Stevns Tri Klub/ Store Heddinge
  • Mogens Haugaard Nielsen/ Store Heddinge
  • Pernille Worm/ AIK 65 Fodbold

   

 • 48. Stevns Floorball Klub - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon stevns_floorball_klub.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 4.200,00 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Floorball Klub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til 6 x DGI Floorball Dommerkursus.

  Dommerkurset er et teoretisk kursus, hvor regler og paragraf indlæres i forbindelse med ens rolle som dommer i forbindelse med Floorball kampe. Kurset skal være bestået for at kunne agere som dommer.

  Til hver kamp skal der stilles med to dommere. Ved at Stevns Floorball Klub har egne uddannede dommere, har foreningen mulighed for at dække egne kampe, så de som klub kan deltage i Danmarks turneringen på lige fod med andre Floorball klubber.

  Kan Stevns Floorball Klub ikke dække med egne dommere, skal de søge andre klubber om hjælp.

  Det gavner foreningens økonomi, at de har egne dommere, da Stevns Floorball Klub ellers kan få pålagt en udgift fra deres forbund, idet de ikke selv har dommere.

  Samtidig er der så den gavn,  hver dommer ligger i det frivillige klubarbejde.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 6.000,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 49. Store Heddinge Gymnastikforening - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon store_heddinge_gymnastikforening_.pdfapplication/pdf icon store_heddinge_gymnastik_forening_.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 6.345,50 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Store Heddinge Gymnastikforening søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende DGI kurser:

  • Basisuddannelse for den voksne instruktør, 1 deltager á 2.600,00 kr.
  • Alternative håndredskab(er) i den rytmiske serie, 3 deltagere á 385,00 kr.
  • Opvarming og seriesekvenser til gymnastiksæsonen, 3 deltagere á 385,00 kr.
  • Børnegymnastik med succes, 3 deltagere á 375,00 kr.
  • Inspiration til leg og motorik 3-5 år, 2 deltagere á 435,00 kr.
  • Inspiration til redskabsbaner 3-5 år, 2 deltagere á 435,00 kr.
  • Inspiration til Børn i bevægelse og leg, 2 deltagere á 970,00 kr.

  Formålet med kurserne er, at udvikle, inspirerer og gøre Store Heddinge Gymnastikforenings instruktører bedre, så de kan yde det optimale for foreningens medlemmer.

  Kurserne har særligt fokus på motorik, bevægelse, leg og opvarming.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 9.065,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 50. Eventuelt

  application/pdf icon klar_parat_tennisstart.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen

  1. Orientering taget til efterretning.
  2. Orientering taget til efterretning.
  3. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Orientering fra Hårlev Tennis Klub - Skoletennis.