Referat

 • 33. Godkendelse af dagsorden

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

   

  1. dagsorden godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen

  1. Dagsorden godkendt.

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden.

   

 • 34. Økonomisk overblik pr. oktober 2018

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr_oktober_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen

  1. Orientering taget til efterretning. 

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2018:

  1. Lokaletilskud 76.728,43 kr.
  2. Aktivitetstilskud 27.611,01 kr.
  3. Løn tilskud til aftenskolerne 68.754,00 kr.
  4. Lokaletilskud for aftenskolerne -42.875,00 kr.
  5. Uddannelsespuljen 100.606,11 kr.
  6. Udviklingspuljen 800,00 kr.

   

  Totalt set er der 130.219,12 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 35. Foreningstilsyn 2017 - Folkeoplysende aftenskoler

  application/pdf icon aof_greve.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har gennemgået AOF Greves bilagsmapper iht. modtaget lokale- og løntilskud i 2017. Der var intet at bemærke.

   

  Ydermere har Kultur & Fritid ført tilsyn med AOF Greves

  • Formål
  • Vedtægter
  • Bestyrelse
  • Generalforsamling

   

  Det var intet at bemærke til ovenstående punkter.

   

   

  Økonomi

  Løn- og lokaletilskud 2017

 • 36. Foreningstilsyn 2017 - Folkeoplysende foreninger

  application/pdf icon sydstevns_g_og_i.pdfapplication/pdf icon stg_valloe.pdfapplication/pdf icon roklubben_stevns.pdfapplication/pdf icon endeslev_vraaby_if.pdfapplication/pdf icon kfum_peder_syv_gruppen.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  1. Orientering taget til efterretning. Ydermere ønsker Folkeoplysningsudvalget at besøge Sydstevns Gymnastik og Idrætsforening, og foreningens ansøgning for lokaletilskud 2019 udskydes i den forbindelse ekstraordinært til midt november.

  Sagsfremstilling

  Som led i foreningstilsynet har Kultur & Fritid gennemgået bilag for modtaget a/conto lokaletilskud samt medlemslister for modtaget aktivitetstilskud på følgende foreninger:

  • Roklubben Stevns - Intet at bemærke.
  • Endeslev Vråby Idrætsforening - Se bemærkninger jf. vedlagte bilag.
  • KFUM Peder Syv Gruppen - Intet at bemærke.
  • STG/Vallø - Intet at bemærke.
  • Sydstevns Gymnastik og Idrætsforening - Foreningen har haft udfordringer med at gennemskue reglerne for lokaletilskud, hvilket afspejler sig i foreningens afregning af lokaletilskud for 2017, hvor der er en tilbagebetaling på 46.159,34 kr.. Bilagsmappen har været mangelfuld (manglede dokumentation for lokaleudgifter) og Kultur & Fritid har derfor måtte lave et skøn for rengøringsudgifter i 2017 på i alt. 1.865,00 kr..Sydstevns G & I har ligeledes fået et påbud om, at alle bilag skal være synlige i bilagsmappen jf. normal regnskabspraksis (se vedlagte bilag).
   For at få klædt Sydstevns G & I på til fremtidige lokaleansøgninger m.m. anbefaler Kultur & Fritid Folkeoplysningsudvalget til at gå i dialog med foreningen. Kultur & Fritid anbefaler Folkeoplysningsudvalget at besøge Sydstevns G & I, evt. på deres november møde, hvor foreningen bl.a. vil have mulighed for at stille evt. tvivlsspørgsmål.
    

  Ydermere har Kultur & Fritid ført tilsyn med ovenstående foreningers:

  • Forenings formål
  • Forenings vedtægter
  • Forenings bestyrelse
  • Foreningens generalforsamling

   

  Det var intet at bemærke til ovenstående punkter.

   

   

 • 37. Hårlev Tennis Klub - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon haarlev_tennis_klub.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen i mødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 6.581,75 kr.

  Beslutning

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Hårlev Tennis Klub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

  • K1 - Begynderinstruktion/hjælpeinstruktør kursus (7 deltagere)
  • K2 - Arbejdet med tennisslagene (3 deltagere)
  • K3 - Træningseksperten (3 deltagere)
  • Banepasning (2 deltagere)

   

  Ovenstående kurser er vigtige for foreningens 2020 vækstplan, hvor vækstmålet er, at Hårlev Tennis Klub har 250 medlemmer i 2020.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 9.312,5 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 38. Stevns Floorball Klub - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon stevns_floorball_klub.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 1.680,00kr.

  Beslutning

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Floorball Klub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til 2 x DGI's Trænerkursus Special Teams. Kurset fokusere på, hvordan træneren kan arbejde med powerplay, boxplay, 6-mod-5 og 5-mod-6 samt firslagsvarianter. Den sidste del af uddannelsen omhandler matchcoaching med vægt på at træffe de rigtige beslutninger i kamp. Uddannelsen er opbygget sådan, at kursisterne selv skal komme med bud på hvordan de skaber de løsninger i special teams, som fungere til netop deres hold.

   

  Ydermere har kurset til formål, at få styrket trænernes sportslige kompetencer som trænere, hvilket kommer både spillere og forening til gode.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 2.400,00 kr.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 39. STG/Vallø - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon stgvalloe_.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen i mødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 3.612,00kr.

  Beslutning

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  STG/Vallø søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DGI's fitnessinsturktøruddannelse. Kurset er et 40 timers kursus inden for grunduddannelsen, som har fokus på individuel træning herunder:

  • Screening og test
  • Konditions-, Muskel- og Bevægelighedstræning - i teori og praktik
  • Programdesign og Træningsplanlægning
  • Fitness inspiration i foreningen
  • Case arbejde -gruppearbejde

   

  I forhold til betydningen for foreningen er det yderst nødvendigt med uddannede instruktører, så skader undgås under benyttelse af foreningens frivilligt drevet fitnesscenter. Dette har i øvrigt også en samfundsmæssig værdi, da eventuelle operationer og efterfølgende genoptræning er økonomisk bekostelige for skatteborgerne i Stevns Kommune.

   
  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 5.160,00kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 40. Store Heddinge Boldklub - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon store_heddinge_boldklub.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 1.400,00kr.

  Beslutning

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Store Heddinge Boldklub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DBU Sjællands trænerrådgivningsforløb/kursus, som foreningen har gennemført i sensommeren.

   

  Formålet har været, at give alle ungdomstrænere i klubben, en stor mængde inspiration til deres måde at træne på - både som motivationsfaktor for træneren, men bestemt også for, at løfte det faglige niveau i træningen af klubbens mange ungdomsspillere.

   

  Kurset har over en bred kam været en succes, både set fra et trænersynspunkt og fra et spillersynspunkt. Og dermed naturligvis også set fra et klubsynspunkt.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 2.000,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 41. Netværksmøde for alle folkeoplysende foreninger primo 2019

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. der fastsættes en mødedato.
  2. Kultur & Fritid arbejder videre med rammerne og planlægning af dagen.

  Beslutning

  1. Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19-21.00.
  2. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Som tidligere praktiseret foreslår Kultur & Fritid, at FOU afholder et netværksmøde for alle godkendte folkeoplysende foreninger. På mødet foreslåes det, at der informeres om budget, tilskudsordninger, og at der inviteres en oplægsholder der kan inspirere foreningerne med et aktuelt emne.

 • 42. Eventuelt

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  1. Sydstevnshallen blev indviet til sæsonstart. Det anslås, at der mødte 400 gæster op. Foreningerne er godt i gang i hallen, der allerede er fuldt booket.
   Folkeoplysningsudvalget har tidligere behandlet klager fra Jitae Taekwondo Klubben omkring lokaler. For tiden er foreningen på Hotherskolen, hvilket ikke er idealt. Der er indledt dialog med de øvrige kampsports foreninger og dagplejen om at finde en fælles løsning i Hårlevhallens klubhus.
   Der har været afholdt 1 ud af 4 Conventus kurser (bevilget af Folkeoplysningsudvalget i april måned). Det næste kursus bliver afholdt onsdag den 24. oktober. Kurserne bliver i første omgang udbudt til de folkeoplysende foreninger og de resterende pladser til de øvrige foreninger.
   Der er blevet udarbejdet et elektronisk ansøgningsskema til ansøgninger til uddannelsespuljen inde på www.stevns.dk.
  2. Kurt Jacobsen orienteret kort om ungdomsskolen.
  3. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Følgende forening har fået ny bestyrelse:
  • Hårlev Tennis Klub