Referat

 • 23. Godkendelse af dagsorden

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. dagsorden godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Line Krogh Lay, Kurt Jacobsen, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Dagsorden godkendt.

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden.

 • 24. Økonomisk overblik pr. august 2018

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_august_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Line Krogh Lay, Kurt Jacobsen, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2018:

  1. Lokaletilskud 176.728,43 kr.
  2. Aktivitetstilskud 30.913,71 kr.
  3. Løntilskud til aftenskolerne 68.754,68 kr.
  4. Lokaletilskud for aftenskolerne -42.875,00 kr.
  5. Uddannelsespuljen 100.606,11 kr.
  6. Udviklingspuljen 25.800,00 kr.

   

  Totalt set er der 233.521,82 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn og aktivitetstilskud

 • 25. Medlem af Folkeoplysningsudvalget til Ungdomsskolebestyrelsen 2018-2021

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

   

  1. der udpeges et medlem til Ungdomsskolebestyrelsen

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Line Krogh Lay, Kurt Jacobsen, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Kurt Jacobsen blev valgt.

  Sagsfremstilling

  Ifølge ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden skal der udpeges et medlem af Folkeoplysningsudvalget som tilforordnet.

 • 26. Aktivitetstilskud 2018- Modeljernbaneklubben STEVNSTOGET

  application/pdf icon modeljernbaneklubben_stevnstoget.pdfapplication/pdf icon aktivitetstilskudsskema_2018_med_udregning.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_ny_aktivitetsordning.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. februar 2018, blev der tilbageholdt 47.084,06 kr. til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger der måtte komme i løbet af 2018.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes. Det vil sige et maksimalt tilskud på 3.302,70 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Line Krogh Lay, Kurt Jacobsen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Orla Nielsen.

  1. Ansøgningen imødekommes ekstraordinært, idet ansøgningsfristen jf. retningslinjerne var 1. februar 2018.

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget ansøgninger for aktivitetstilskud 2018.
  For at komme i betragtning skal foreningen opfylde visse krav. Der skal være minimum 10 % aktive medlemmer under 25 år, og tilskuddet kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt.

  Økonomi

  Aktivitetstilskud

 • 27. STG/ Vallø - Uddannelsespuljen

  application/pdf icon stg_valloe.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 3.500,00 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Line Krogh Lay, Kurt Jacobsen, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Folkeoplysningsudvalget anmoder om yderligere kursusoplysninger, før de kan træffe beslutning i sagen.
   Ansøgningen vil blive genoptaget på Folkeoplysningsudvalgets næstkommende møde den 9. oktober 2018.

  Sagsfremstilling

  STG/Vallø søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

   

  • Workshop Facebook.
   Kursets formål er, at få flere til dyrke motion i området, ved at nå de rigtige målgrupper.
  • Undervisning omkring fotohåndtering iht. GDPR m.v.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 5.000,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen

 • 28. Stevns MTB - Udviklingspuljen

  application/pdf icon stevns_mtb.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med op til 25.000,00 kr.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Line Krogh Lay, Kurt Jacobsen, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Ansøgningen imødekommes med 25.000,00 kr.  Folkeoplysningsudvalget ønsker at modtage en mundtlig beretning undervejs/efterfølgende.

  Sagsfremstilling

  Stevns MTB søger om tilskud fra Udviklingspuljen til at etablere mountainbike spor på den gamle losseplads i Magleby. Formålet er at skabe et område, hvor borgere og turister i alle aldersgrupper kan køre og dyrke mountainbike sporten.

   

  Etableringen af mountainbike sporene vil ske i samarbejde med dirtbuilders, som er et firma der specialsere i mountainbike spor. Projektstart vil påbegynde, når området er slut afdækket.
  Der er på nuværende tidspunkt taget jordprøver på matriklen, og der er blevet konkluderet, at der er områder, hvor der skal 0,5m. jord på.

    

  Stevns MTB søger om et tilskud på 25.000,00 kr. fra Udviklingspuljen. Herudover har foreningen en egenfinansiering på 10.000,00 kr. Foreninger lægger også selv arbejdskraft til sporbygger arbejdet. Både her i etableringsfasen og efterfølgende.
  Foreningen har ligeledes søgt om sponsorater, hvor de allerede har fået 3 sponsorer.

   

   

  Økonomi

  Udviklingspuljen

 • 29. Klar! Parat! Tennisstart! - Orientering

  application/pdf icon haarlev_tennis_klub.pdfapplication/pdf icon haarlev_tennis_klub.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. april 2018 fik Hårlev Tennis klub bevilliget 20.200,00 kr. af Udviklingspuljen til projektet ”Klar! Parat! Tennisstart!”.

  Ansøgning blev imødekommet med forudsætning om, at tilbuddet gælder for alle skoler i Stevns Kommune (inkl. Friskoler), samt at Folkeoplysningsudvalget modtager en mundtlig beretning undervejs/ efterfølgende.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Line Krogh Lay, Kurt Jacobsen, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  På basis af kontakt med skolerne - mail sendt til skolerne den 5/6 og efterfølgende kontakt pr. telefon (jf. statusnotat dateret 1/6/2018) er status med hensyn til deltagelse i Klar! Parat! Tennisstart! følgende:

  Skole

  Status

  Hotherskolen

  Deltager. Vil gerne have flere forløb med forskellige klassetrin

  Strøbyskolen

  Afventer

  Store Heddinge Skole

  Deltager. Vil gerne have flere forløb med forskellige klassetrin

  Hellested Friskole

  Deltager

  Skelbækfriskole

  Deltager

  Stevns Friskole

  Interesseret. Tager beslutning efter skoleferien

  Som led i det næste planlægningstrin har alle 6 skoler den 25/7 2018 modtaget en mail med de to vedhæftede dokumenter.Vi er klar over at alle pt. holder ferie, men vi håber på et hurtigt svar fra de interesserede skoler, så snart de er tilbage.

  Ud over planlægning af kurset, der er nævnt i ”Brev til skolerne – planlægning af forløb”, er vi i gang med udarbejdelse af undervisningsmateriale, lektionsplan og evaluerings-skema.

 • 30. Eventuelt

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

   Deltog ikke ved behandling af sagen: Line Krogh Lay, Kurt Jacobsen, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Stevns Kommune indvier den nye Sydstevnshal fredag den 24. august 2018 - alle er velkommne.
   Ole Henriksen er blevet Daglig leder for Sydstevnshallen og Stevnshallen. Ralf Hansen er blevet ansat som teknisk servicemedarbejder i de to tørhaller (Sydstevnshallen og Stevnshallen).

   Aktiv Sommer har været en succes. Vi har i år modtaget over 900 tilmeldinger.

  2. Orientering taget til efterretning.

  Herudover orienterede Jørgen Larsen om hans medvirken i velgørenhedscykelløb den 15. august 2018.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid
  2. Følgende foreninger har fået ny bestyrelse:
  • Hårlev Tennis Klub
  • AIK 65 Strøby Badminton
  • Sydstevns Badminton
  • Store Heddinge Badminton Klub
  •